top of page

Profile

Join date: Nov 26, 2022

About


bitcoin360ai bern


Coin2.1-C2

REX-REXArgentum-ARGGambiya Dalasisi-GMDLuna Coin-LUNA

BNB/USD

Paraguay Guaranisi-PYG

ANRYZE-RYZbugun tarihi bir gun olabilir

HyperCash-HCAHoboNickels-HBN

Hexx-HXX

Jetcoin-JET

0,26%

Credo-CREDO

YARGITAY DERGİSİ Nisan 2021 Cilt: 47 Sayı: 2 maktadır. Ölene ait sağlık verileri bakımından özel bir düzenleme mevcuttur. TMK m. 28 uyarınca kişilik ölümle sona erse de, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik m. 11/2 ölmüş bir kimsenin sağ-lık verilerinin en az yirmi yıl saklanacağını düzenlenmektedir. Bu dü-zenlemeye göre, ölmüş bir kişiye ait sağlık verilerinin kişisel veri ola-rak kabul edildiğini söylemek mümkündür. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 18 Eylül 2019 tarihinde, eşi ölen bir kişinin kuruma yaptığı başvuruyla ilgili olarak ölmeden önce-ki tıbbi verilerinin hastane tarafından ölenin eşiyle paylaşılmasının mümkün olmadığı sonucuna varmıştır. Kararda, KVKK m. 11’e gö-re, kişinin, yalnızca kendisi ile ilgili kişisel veriler hakkında bilgi talep edebileceği, oysa olayda verileri talep edilen kişinin TMK m. 28 uya-rınca kişiliğinin son bulmuş olduğu vurgulanmıştır.Ölenin kişisel bilgilerinin korunmasını, üçüncü kişilerin ve özellikle ölenin yakınla-rının menfaatine üstün tutan Kurul’un bu bakış açısı, bir anlamda ya hep ya hiç yaklaşımını yansıtmaktadır. İlgili çözüm yolu, benzer hukuk sistemlerinde yer alan düzenle-melerle, örneğin İsviçre’de kanun koyucunun öngördüğü düzenlemey-le uyumlu değildir. Ölenin kişisel verilerinin korunmasıyla yakınları-nın, ölüm sonrası bunları öğrenmesindeki menfaatleri arasında denge gözeten İsviçre düzenlemesi, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Yönetmelik m. 1/7’de şu şekilde formüle edilmiştir: “Ölen bir kişiye ait bilgilere üçüncü kişilerce ulaşılması talebi, talepte bulunanın haklı bir menfaati bulunmasına ve ölenin yakınları-nın veya başka üçüncü kişilerin bilgilerin açıklanmaması hususunda Yılmaz, Süleyman/Erkan, Vehbi Umut: “Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla İntikal Edip Edemeyeceği Sorusunun Kişisel Verileri Koruma Hukuku Kapsamında İncelenmesi,”( İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.2020/2(11), s.572), 07.01.2021 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1271661 adresinden erişildi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 18.09.2019 tarih ve 2019/273 sayılı kararı.

Hubii Network-HBT

Everex-EVX

Monkey Project-MONK

$7,01M

Bitcoin Scrypt-BTCS

Bibox Token-BIXLiteCoin Ultra-LTCUMercury-MER

0,28

Antiller Guldeni-ANGUnikoin Gold-UKG

Dignity-DIG

2,63

YARGITAY DERGİSİ Nisan 2021 Cilt: 47 Sayı: 2 a. Miras Yoluyla İntikale Elverişli Dijital Varlıkların Tespitinde Kullanılabilecek Ölçütler Dijital varlıkların miras yoluyla intikalinin mümkün olup olma-dığı değerlendirilirken, bunlar üzerindeki hakların malvarlığı hakları-na mı, yoksa salt şahıs varlığı haklarına mı dahil olduklarının belir-lenmesi ve bu ayrımda kullanılacak ölçütleri teşkil eden mirasbırakanın bu varlıkları kullanım amacı ile bunların objektif bir piyasa değerini haiz olup olmadıkları konuları dikkate alınmalıdır. İlk aşamada üçlü bir ayrım yapılmalıdır. Söz konusu dijital var-lıklar mirasbırakan tarafından, a- salt ekonomik bir amaç; b- karma bir amaç; veya c- ekonomik olmayan bir amaçla kullanılmış olabilir. Şu var ki, c ihtimali bakımından bir ayrım daha yapılmalıdır. Di-jital varlık aa- objektif olarak ekonomik değer teşkil etmiyor olabilir; veya bb- bizatihi ekonomik değer teşkil ediyor olabilir. Şekil 2: Mirasla İntikale Elverişli Dijital Varlıkların Tespitinde Kullanılabilecek Ölçütler

Stakecoin-STCN

TrueFlip-TFL

Pura-PURA

0%

0,903

Intelligent Trading Foundation-ITTCryptonex-CNX

$629,53K

Zoin-ZOI

Tattoocoin (Standard Edition)-TSE

Antiller Guldeni-ANG

Klaytn

0,01%

Nepal Rupisi-NPR

CaliphCoin-CALC

MMXVI-MMXVI

ExclusiveCoin-EXCL15

Blitzcash-BLITZ

Wild Crypto-WILD

bitqy-BQ

ICOBID-ICOB

Digital Rupees-DRS

CannaCoin-CCN

TurboCoin-TURBO

VIP Tokens-VIPAuroracoin-AUR

Ixcoin-IXC

895,64

Trollcoin-TROLL

Bitok-BITOK

$37,62M Hexx-HXXREX-REX

Pinkcoin-PINK

Pirate Blocks-SKULLPrimecoin-XPM

Nxt-NXT

Waltonchain-WTC

Bitz-BITZ

Speedcash-SCSUruguay Pesosu-UYU

Ulatech-ULAUnited Bitcoin-UBTC

X2-X2

Lazaruscoin-LAZ-0,18%

MergeCoin-MGC

3,5259

Minex-MINEX

ATLANT-ATL

PIVX-PIVX

DROXNE-DRXNE

Bu yorumu takibi bırak

Agoras: Currency of Tau-AGRS

QubitCoin-Q2C

Tracto-TRCT

Kayicoin-KAYI

Blockmason Credit Protocol-BCPT

ProCurrency-PROC1 USD = 0,002855 BNB

04.11.2022 3:57

+42,36%

Titanium Blockchain-BAR

Sırp Dinarı-RSD

Güney AmerikaBNB/BRL

Corethum-CRTM

Upfiring-UFR

MobileGo-MGO

Honduras Lempirası-HNL

14

1,43601

Zilliqa-ZIL

Mao Zedong-MAO

Bu yorumu takip et

Cezayir Dinarı-DZD

10M Token-10MT

-0,70%

DeusCoin-DEUS

0,13% NevaCoin-NEVA

Tüm Araç ÇeşitleriEndekslerHisse SenetleriETF'lerFonlarEmtiaDövizlerKripto ParaTahvillerSertifikalar Tristar Coin-TSTR

Cyder-CYDER

$3,09M FirstCoin-FRST

Augur-REP

Agrello-DLT

Amerikan Doları

SALT-SALT

Kobocoin-KOBO

Hedge-HDG

Oceanlab-OCL

Erdem BÜYÜKSAĞİŞ Sinem ÖZYİĞİT Selin MİRKELAM FALAY İlay Ezgi BULDAĞ Mustafa Said OKUR DİJİTAL VARLIKLARIN MİRAS YOLUYLA İNTİKALİ c- gelecek olmakla birlikte, mirasçıların dijital varlık üzerindeki fiili hakimiyetleri tesis edilmeden, ilgili verilerin hesaptan ayıklanması hukuken mümkün ise, sahibinin ölümü ile birlikte ilgili dijital varlık onun mirasçılarına intikal etmeye elverişli sayılmalıdır. Zira, bu nitelikleri haiz bir dijital varlığın mirasçılara intikalinin, mirasbırakanın veya üçüncü kişilerin şahıs varlıklarını ihlal etmek gibi bir sonuç doğurması mümkün değil-dir.Bir kimsenin banka hesabında yer alan ve fiziken mevcut olma-yıp yalnızca dijital ortamda bulunan (fakat bankadan her an çekip fiziki varlığa kavuşturmakta özgür olduğu) bir milyon Türk Lirası ile, yine dijital ortamda sahip olduğu ve piyasada bir milyon Türk Lirasına ko-laylıkla alıcı bulabileceği dijital varlığı arasında malvarlığı değeri anla-mında bir fark bulunmamaktadır. Aradaki fark yalnızca nevi yönünden-dir; yoksa her iki değer de malvarlığının aktifinde birlikte yer alır.3. İlgili dijital varlık ekonomik olmayan amaçlarla kullanılmakla birlikte bizatihi bir ekonomik değer teşkil ediyorsa, mirasçıların mal-varlığı menfaatleri ile mirasbırakanın şahıs varlığı menfaatleri arasın-daki çatışma kendisini bütün şiddetiyle hissettirir. Bu noktada öncelik-le değerlendirilmesi gereken, hesabını kullanırken mirasbırakanın kimliğini üçüncü kişilere karşı ne derece açık bulundurduğu ve dola-yısıyla hesabın sahibinin kişisel özelliklerini ne ölçüde taşıdığıdır. Bazen, ilgili hesaba terekede yer vermek, ona sahip olduğu mal-varlığı değerini kazandıran ölenin, rızasına aykırı bir durum oluşturur. Hesap adı ile hesap sahibinin adlarının aynı olması veya bunlar aynı olmamakla birlikte ilgili hesap üzerinden gerçekleştirilen paylaşımla-Esas olan, malvarlığının miras yoluyla devamıdır. Bu husus, “herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir” ifadesini içeren ve yukarıda da değinmiş olduğumuz Anayasa’nın 35. maddesiyle de teminat altına alınmıştır. Bununla birlikte, bitcoin gibi kripto varlıklara ulaşabilmek için mirasçıların gerekli şifrelere de sahip olması gerekir. Mirasçıların şifrelere ulaşamadığı durumlarda mirasbırakanın kripto varlıklarının belirlenmesi, ödeme jetonları bakımından çoğu zaman sorgulama imkanının bulunmaması nedeniyle kolay olmaz.

Espers-ESP

Diamond-DMD

OX Fina-OX

Bongger-BGR

MarteXcoin-MXT

Cofound.it-CFI

SpreadCoin-SPR

Irak Dinarı-IQD

YARGITAY DERGİSİ Nisan 2021 Cilt: 47 Sayı: 2 görüşünü bir makaleye dayandırmış ve Facebook ve/veya Instagram üzerinden satış yapan kişilerin ilgili hesapları ticari amaçlı kullanma-larından dolayı bu hesapların malvarlığına dahil olduklarını belirtmiş-tir. Buna karşılık Mahkeme, kararda ekonomik değer ifade etmeyen ve mirasbırakanın veya üçüncü bir kişinin kişiliğiyle ilgili bulunan dijital varlıkların, malvarlığına dahil sayılan dijital varlıklardan nasıl ayırt edileceğine ilişkin bir değerlendirmede bulunmamıştır. bilgi ve verileri içerecek şekilde kişisel verilerin alınabileceği hususunda talepte bulunarak terekenin tespiti davası ikame etmiştir. Denizli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi kararında Mahkemece tensiben “Davacının murise ait apple marka cep telefonunun icloud hesabındaki fotoğraf, video, ses kayıtları, medya dosyaları, maillere ulaşmak için murisin terekesinin tespitine, icloud kimliğinin terekenin aktifinde kabul edilerek icloud hesabına ulaşılması için karar verilmesini talep ettiği, TMK’nın 589. maddesine göre tereke tespitinde murisin mal ve haklarının tespit edilmesinin amaçlandığı, murise ait cep telefonunda bulunan icloud hesabına erişilmesi ile murisin özel hayatının gizliliğinin ihlal edileceği, iCloud hesabına erişilmeden cep telefonundan telefonda kayıtlı resimlere murisin mirasçıları tarafından ulaşılacağı, davacının talebinin tereke tespitine konu edilemeyeceği” kanaatine varıldığı gerekçesi ile davanın reddine karar vermiştir. Kararda görüleceği üzere yerel mahkeme tarafından davaya konu olan dijital veriler TMK m. 599 kapsamında “diğer malvarlığı hakları” kapsamında değerlendirilmemiş; ancak bu konuda herhangi bir gerekçeye de yer verilmemiştir. TMK m. 28 gereğince kişilik ölüm ile sona ermesine rağmen yerel mahkeme ölümden sonra da davaya konu dijital verilerin paylaşılmasının mirasbırakanın özel hayatın gizliliğini ihlal edeceğine karar vermiştir. Ayrıca kararda sadece telefonda bulunan verilere erişmenin özel hayat kapsamında değerlendirilmemesi de çelişki yaratmaktadır. Bu durumda hem telefonda hem de iCloud’da yer alan ortak veriler bakımından özel hayatın gizliliğinin ihlaline sebep olan tek olgu iCloud şifresinin mirasçılarla paylaşılması haline gelmektedir. Ayrıca telefonda yer alan fotoğraf, ses kaydı, medya dosyası ve diğer verilerde bulunan üçüncü kişilerin özel hayatının gizliliğinin ihlal edilebileceği de mahkeme tarafından dikkate alınmamıştır. Yerel mahkeme kararı davacı vekili tarafından ölümle birlikte kişiliğin sona ermesiyle özel hayattan bahsedilemeyeceği gerekçesiyle istinaf yoluna başvurulmuş ve Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi tarafından öncelikle yerel mahkemenin kararında belirtilen terekenin tespiti davasına yer verilmiş ve Y14 HD. T. 11.6.2019, E. 2016/6394, K. 2019/5096 künyeli karar esas alınarak tereke tespiti davalarının delil tespiti niteliğinde olup, istihkak davası niteliğinde olmadığı belirtilmiş ve bu tespitle terekenin tespiti davasını tanımlayarak somut davada yetersiz araştırma yapıldığını belirtmiştir.

Newbium-NEWB

98

COMSA [ETH]-CMS

Centra-CTR

0,04%

NEM-XEMMoeda Loyalty Points-MDA

Pulse-PULSE

Dalecoin-DALC

502 Bad Gateway

Crypto Mustafa

Freicoin-FRC

iQuant-IQTColossuscoin V2-CV2

Alphabit-ABC

Kore-KORE

+8,22%

Euro-EUR

Opus-OPT

Natcoin-NTC

UniversalRoyalCoin-UNRC

Bitcoin

Primalbase Token-PBT

Basic Attention Token-BAT

HEAT-HEAT

Zeusshield-ZSC

UGAIN-GAIN

Bitvolt-VOLT Erdem BÜYÜKSAĞİŞ Sinem ÖZYİĞİT Selin MİRKELAM FALAY İlay Ezgi BULDAĞ Mustafa Said OKUR DİJİTAL VARLIKLARIN MİRAS YOLUYLA İNTİKALİ Facebook, Instagram, Snapchat gibi internet hizmet sağlayıcılarının genel işlem koşullarında, kullanıcının, koruma süresinin son bulma-sından önce mali haklardan vazgeçmesi ön kabulüne bağlanmış olsa da, feragat Türk hukuku bakımından eser sahibinin kişiliği ile doğru-dan bağlantılı manevi hakları kapsamaz.Buna karşılık, internette paylaşılmış dijital varlıklar üzerindeki ma-nevi hakların bu varlıklara sahip kişinin ölümünden sonra FSEK m. 19 uyarınca başkalarınca kullanılması çok nadir karşılaşılacak bir durumdur. Tatil resimlerinin, öz çekimlerin (selfie) veya amatör videoların FSEK kapsamında bir “eser” olarak değerlendirilebilmesi çoğu olayda mümkün değildir. Bir dijital varlığın FSEK’te yapılan tanım uyarınca eser sayıla-bilmesi, söz konusu dijital varlıkta objektif ve sübjektif olmak üzere iki unsurun birlikte mevcut olmasını gerektirir. Dijital varlık, öncelikle objek-tif olarak kanunda sayılan eser türlerinden biri içinde, yani ilim ve edebi-yat eserleri, müzik eserleri, güzel sanat eserleri veya sinema eserleri içinde değerlendirilebilmelidir. Bir dijital varlığın FSEK uyarınca eser sayılabil-mesi, söz konusu dijital varlığın ayrıca subjektif olarak sahibinin özellikle-rini taşımasını ve bu anlamda kendine özgü olmasını da gerektirir.Eserin, sahibinin hususiyetini taşıyıp taşımadığı hususunda çeşitli ölçütlerden yararlanılır. FSEK’in fikir babası Ernst Hirsch, “herkesçe malum mütalaalardan istifade ve istiane suretiyle vücuda getirilen mahsuller, bir imtiyaz hakkı doğuramazlar” demektedir.Bunun an-lamı şudur; başkaları tarafından da kolaylıkla yaratılabilecek nitelikte YHGK. T. 28.05.2008, E. 2008/11-368, K. 2008/393: “... eser sahipliğinden kaynaklanan manevi haklar miras yoluyla intikal etmeyecekleri gibi, ölüme bağlı tasarruflara konu olmazlar ve sağlararası işlemlerle de devir edilemezler. Manevi haklardan feragat de geçerli değildir. Ancak, manevi hakların kullanılma yetkisi devredilebilir.” Bu yönde doktrinde bkz. Arkan, Azra: Eser Sahibinin Haklarına Bağlantılı Haklar, İstanbul 2005, s.238. Erel, Şafak N.: Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Ankara 1998, s.34 vd; Ayiter, Nurşin: Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri, Ankara 1981, s.40. Hirsch, Ernest: Fikri ve Sınai Haklar, Ankara 1948, s.131. Aynı yönde bkz. Kılıçoğlu, Ahmet: Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar, Ankara 2017, s.114.

Marijuanacoin-MARi

SwftCoin-SWFTC

+5,02% Solarflarecoin-SFC

Sexcoin-SXC

ClearPoll-POLL

Bancor-BNT

SingularDTV-SNGLS

Mozambik Metikali-MZN

Kittehcoin-MEOW

$933,10M

Aces-ACES

Utrust-UTKSuperCoin-SUPER$41,86M

President Trump-PRES

Gold Pressed Latinum-GPL

Ixcoin-IXC

Cabbage-CAB

Rubies-RBIES

Emercoin-EMC

GoldMaxCoin-GMXBOAT-BOAT

NevaCoin-NEVA

Paypex-PAYX

CDX Network-CDX

Belize Doları-BZD

Crave-CRAVE

Zonecoin-ZNE

Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?

MediBloc-MED

Californium-CF

Coupecoin-COUPEFeathercoin-FTC

WomenCoin-WOMEN

Uniswap SydPak-SDPCreditbit-CRB

Boolberry-BBR

+3,82%

Darsek-KEDDentacoin-DCNKatar Riyali-QAR

Triggers -TRIG

Luna Coin-LUNA

Maecenas-ART

Oxycoin-OXY

FairCoin-FAIR

Dreamcoin-DRM

Avustralya Doları-AUD

Uniform Fiscal Object-UFO

Sakuracoin-SKR

Zimbabve Doları-ZWL

BNBUSD Binance Döviz Çevirici

Genesis Vision-GVT

0,08%

B3Coin-KB3

BillaryCoin-BLRY

İsveç Kronu-SEK

Digitalcoin-DGCChiliz-CHZ

Chronologic-DAY

CampusCoin-CMPCO

XRP-XRP

InPay-INPAY

GameLeagueCoin-GML

DECENT-DCT

ProCurrency-PROC

MyWish-WISH

Bulgar Levası-BGN

B2BX-B2B

GAIA-GAIA

eUSD-EUSDDaxxCoin-DAXX

Eurocoin-EUC

Gine Frankı-GNF

Quark-QRKTime New Bank-TNB

Ulatech-ULA

The Sandbox Bitquence-BQX

LUNC

Senderon-SDRN

Jewels-JWL

Dash-DASH

+1,84%

HunterCoin-HUC-5,36%

Iconic-ICONNavCoin-NAV

Viacoin-VIA

Zilbercoin-ZBCNepal Rupisi-NPR

FuzzBalls-FUZZINT-INT

DynamicCoin-DMC

+0,11%

FuzzBalls-FUZZ

Honduras Lempirası-HNL

Hubii Network-HBT

Bitcurrency-BTCR

ACE (TokenStars)-ACE

Pulse-PULSEUniCoin-UNIC

MustangCoin-MST

FundYourselfNow-FYN

70

122,1

Californium-CF

$1,30M

FlavorCoin-FLVR

Dai-DAI

UGAIN-GAIN

Syscoin-SYS

Bread-BRD

VET PayCon-CON

 

8,2719

Acoin-ACOIN

Signatum-SIGT

Xenon-XNN

Seyşel Rupisi-SCRGümüş Spot-XAG

Vanuatu Vatusu-VUV

Digital Credits-DGCS

Viuly-VIU

Acoin-ACOIN

Wi Coin-WIC

Atomic Coin-ATOMcXGOX-XGOX

BitCoal-COAL

Ermenistan Dramı-AMD

Confido-CFD

PayPie-PPPBAT

İngiliz Sterlini-GBP

EggCoin-EGGXaurum-XAUR

0%Lunyr-LUN

0,27%

HarmonyCoin-HMC

$62,97M

NuBits-USNBT

$544,16M DEW-DEW

Electra-ECA

Hush-HUSH

CREA-CREA

Filecoin-FIL

Seyşel Rupisi-SCR

RouletteToken-RLT

Lesotho Lotisi-LSL

Mixin-XIN

ANRYZE-RYZ

Network Token-NTWK

PiplCoin-PIPL

Propy-PRO

YARGITAY DERGİSİ Nisan 2021 Cilt: 47 Sayı: 2 da torba (Sammelbecken) işgörme sözleşmesi”olduğunu söyleyebili-riz. Kendine özgü bir işgörme sözleşmesi olarak kabulü halinde, kul-lanıcı sözleşmesinin ölüm sonrası hukuki akıbetinin TBK m. 513/1 hükmü uyarınca belirlenmesi gerekir. Anılan hükme göre, “[s]özleşmeden veya işin niteliğinden aksi anlaşılmadıkça sözleşme, vekilin veya vekâlet verenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da iflası ile kendiliğinden sona ermiş olur.”Ölümle birlikte, aşağıda detaylı olarak göreceğimiz üzere, ölenin sağlığında sahip olduğu dijital var-lıklarının bazılarını da içinde barındıran malvarlığı mirasçılarına ge-çer.Vekil, vekalet gereği üzerine geçeni vekalet verenin mirasçıları-na devretmek zorundadır.Tarafların beyanlarından veya işin niteliğinden aksi anlaşıldığı için ya da ölümden sonra bir işin yapılması için verilmiş geçerli bir vekalet (“mandatum post mortem”) bulunduğu için ölümle sona erme-diği kabul edilebilecek bir kullanıcı sözleşmesi söz konusu ise, hizme-ti sağlayan şirketin bu sözleşmeye göre saklayıp yönetmekte olduğu varlıkların akıbeti ve özellikle mirasbırakanın bu konuda elektronik form üzerinden açıkladığı iradesinin hukuken korunmaya layık olup olmadığı değerlendirilmelidir.Bu sorunun cevabı, sorunun hangi ülke hukukuna göre ele alındığına göre değişiklik gösterecektir. Zira, genel işlem koşulları vasıtasıyla kullanıcı sözleşmeleri genelde yaban-cı bir hukuka tabi kılınmaktadır. Örneğin, Apple’ın iCloud kullanıcı Konuyla ilgili detaylı açıklamalar için bkz. Gürsoy, Kemal T.: Vekâlet Akdinin Ölüm Nedeniyle Sona Ermesi ve Sonuçları, in: Temsil ve Vekâlet’e İlişkin Sorunlar Sempozyumu, İstanbul 1977, s.23 vd. Y4 HD. T. 26.10.1970, E. 6788, K. 7684. Her ne kadar Yargıtay ölümden sonra bir işin yapılması için verilmiş vekaletin (“mandatum post mortem”) geçerli olabileceğini kabul etmişse de (ör. bkz. Y2 HD. T. 5.4.1977, E. 1977/1460, K. 1977/2282), mirasçıların her zaman bu vekaleti sonlandırma hakkı saklıdır. Bu yönde İsviçre hukukunda bkz. Piotet, Paul: Un des héritiers ou autres communistes peut-il révoquer la procuration donnée par tous?, SJZ 90 (1994), s.1.

Valorbit-VAL

Zap-ZAP

$

Stellar-XLM

Modum-MODSudan Sterlini-SDG

Happycoin-HPC

Civic-CVCiEthereum-IETH

Malezya Ringgiti-MYR

LTC

Kayicoin-KAYIWMCoin-WMC

Omicron-OMC

Afgan Afganisi-AFN

0,01%

Achain-ACT

UR-UR

SONM (BEP-20)-SNMLanaCoin-LANAYeşil Burun Adaları Eskudosu-CVE

Torcoin-TOR

Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.

Internet Computer

Vcash-XVC

I0Coin-I0C

76HoboNickels-HBN

ReeCoin-REE+0,58%

APT

Hacken-HKNRise-RISE

15,0852

Metal Music Coin-MTLMC3

Digitalcoin-DGC

Bu yorumu takip et

OsmiumCoin-OS76

Xaurum-XAUR

Pirate Blocks-SKULL

Halloween Coin-HALLO

Dollar Online-DOLLAR

-1,37%

Syndicate-SYNX

OctoCoin-888

Machinecoin-MAC

0,2861

TransferCoin-TX

Neo-NEOAI Doctor-AIDOC

Blocktix-TIX

MANA Exchange Union-XUC

HyperSpace-AMP

68

TittieCoin-TIT

Blakecoin-BLC

Mısır Lirası-EGP

ParkByte-PKB

IOST-IOSTSadece Türkçe yorum yapabilirsiniz.

LinkedCoin-LKC

Kore Wonu-KRWDNotes-NOTE

Bitdeal-BDL

Bongger-BGR

CoinonatX-XCXT

Ties.DB-TIEClams-CLAMPayPie-PPP

X-Coin-XCO

QASH-QASH$80,26M

0,11%ENJ

MiloCoin-MILO

Hyper TV-HYTV

Obyte-GBYTEBitzeny-ZNYMemetic / PepeCoin-MEME

Rubycoin-RBY

BlackCoin-BLK

Güney Afrika Randı-ZAR

$80,18M

XGOX-XGOX

PLNcoin-PLNC

Influxcoin-INFX

Burundi Frankı-BIF

Royal Kingdom Coin-RKC

RedCoin-REDDECENT-DCTBytom-BTM

BitcoinX-BCX

Bitcoin God-GOD+12,02%

29

Breakout Stake-BRX

SecretCoin-SCRT

ATBCoin-ATB

+12,74%

Tayland Bahtı-THB

04.11.2022 17:28

EarthCoin-EAC

Huobi Token TrueFlip-TFL

C-Bit-XCT

Legends Room-LGD

X-Coin-XCO

RoyalCoin-ROYAL

Moin-MOIN

Philosopher Stones-PHS

GanjaCoin-MRJA

Veltor-VLT

Bottos-BTO

Etiyopya Birri-ETB

Güney Afrika Randı-ZAR

-1,70%

eBitcoin-EBTC

http://www.dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1440835

TeamUp-TEAM

Toplam Hac.

-0,39%

-0,24%

SproutsExtreme-SPEX

Matchpool-GUP

Makao Patakası-MOP

Musicoin-MUSIC

Nyancoin-NYAN

Argus-ARGUS

Altcoin-ALT

Suriye Lirası-SYP

Leading Coin 4 Entrepreneurs-LC4AXS Megacoin-MEC

Sphere-SPHR

Namecoin-NMC

Prototanium-PR

65

LiteBitcoin-LBTCX

CFun-CFUN

Tether-USDT

ChessCoin-CHESS

Operand-OP

Desire-DSR

SIRIN LABS Token-SRNGoldReserve-XGR

Zilliqa-ZIL

$1,95B

vSlice-VSL

Atmos-ATMOS

GateToken

CarTaxi Token-CTXImpulseCoin-IMPS

COS-COS$944,95M

0%

Piggycoin-PIGGYMemetic / PepeCoin-MEME

Svaziland Lilangenisi-SZL

Svaziland Lilangenisi-SZL

SolarCoin-SLR

04.11.2022 11:04

Tokes-TKS

$474,50M

InflationCoin-IFLT

Dent-DENTFuckToken-FUCKWabi-WABIBolenum-BLN

Papua Yeni Gine Kinası-PGK

+22,07%

Rimbit-RBT

Xios-XIOS

XDC Network

Bitcoin God-GOD

Swing-SWING

92

BTCMoon-BTCM

GeoCoin-GEO

Bitbase-BTBc

Dollarcoin-DLC

Fantom

TenX-PAY

CDX Network-CDX

Aerium-AERM

CanYaCoin-CAN

KAVA

Avoncoin-ACN

7,06

FuturoCoin-FTO

8

OCOW-OCOWSignatum-SIGT

Bitdeal-BDLPolonya Zlotisi-PLN

TaaS-TAAS

Bitcoin Planet-BTPL

Dynamic Trading Rights-DTR

Centurion-CNT

Populous-PPT

GoldReserve-XGR

Xios-XIOSMineum-MNMBatı Afrika CFA Frankı-XOF

Bytecoin-BCN

Bağlamı koruyun. Sadece tartışılan konuyla ilgili bilgileri gönderin.

Ethereum Dark-ETHD

Wi Coin-WIC

EuropeCoin-ERCCRYPTO20-C20

$407,65B AudioCoin-ADC

$3,02M Peru Yeni Solu-PEN

Regacoin-REGA

Bolivya Bolivianosu-BOB

TransferCoin-TXZayedcoin-ZYD

KushCoin-KUSH

PokeCoin-POKE

Monetha-MTH

Magi-XMG

Iconic-ICON

$645,17M

Network Token-NTWKAsch-XAS-1,84%

Mothership-MSP

Onix-ONX

4,67PX-PXEggCoin-EGG

Aptos


bitcoin360ai bern

More actions
bottom of page