top of page

Profile

Join date: Nov 26, 2022

About


bitcoin360ai berlin


156

q:Iƒ7- _cÝý‹2>KÀá%ÙÍÔRʵ탤² M5<Ƈ؞�ö†»7©¡{Àù¼Ò�àÐœãZ

ØK¡ü™e¼ôÎ{º iBÛŽ$f3"›Ñ¥šÇ��‘04

…ߊ;6fuû˜†‚°Xˆ6gù‡9›¸8ïIª�,êÞã°—Hὄ3q±ÕÕYXŽ›Y”LaÉ�h�ÌMÆ/&Ïr+zF 0u»>¡�î]å�±ÛyæÂCê¨Õ‚Q(ž„¸Y�hÑ\,Ê6ˆ�îÑÞmNÄ(h–Ñj]Äp]��I¾Þ|J£F¨½/HÎâÖãè7’Ïa¼È\s/VŒqZ±KB$açhg”;†î’v

þ¢Ÿ¨ó*�áLƒn ³Oï¶Û´0³+3z°Õìíû�Àõ¾>þýßÇÏ�?¯µüòÉ_ÛQîí.å8˶Äöë·}¬—ýFQ°d��àõlÚ”dRrró×/„ƒ¼lr‹ñ.°Þƒ}p÷×ß0«E¯jƒè_uõtG¼mßꎩkI7�ÐQTH!Âíñ(v7EÜC |+¾ëÈð€°ˆˆ8",âÞ§ZºO]F‰ÏÐO—X�> ÂÒõÖ�8 ¨#ÿ_À€ˆÌ��?�0åWÛá¦ê«è0çßÏ®+ÙE‚ü„c|߶hé$ÙFÙ’‘r½áz‹ü&ž"•-�NØço?Î÷Ýô[þMFzž°ç¿êH=ò:=š® 2<‡20Å‘�¶‘/Êþñ3ᇳÐ{6:KÐ$™fpÑmâNÀ„Ÿ ÉBÁû”]}“˜Ê¦?'ì¢Úu`FWºö¼]¬l*:b“kneSäFhs9‘/)9Ðåj�»~p~§9«$&LóŽë.uÈÀLÉH¬cf

103 0 obj

T:VY6šÅ×AMÍ]ÇU4ÄŽo!IáBS“R

ƒZµÿŠ®‘RiÉ‚(Ì®

˜Ødph×õÕNW‡º Q­ß™Z²U_¶ñî+8`™$�I$’ã„�IYa{CÉ

PROCESS

…ômV~ÉýÆBq C=iQ¡„ªgoÚa­žØ—ŠðûM¨DqBF|–7¡‚iå«„Šñ¡„H2â(»u7âшc5’ÖòˆêH:ò–ñM1jÙ˲ô“‘Ð;àžñ�ÖD�2ˆQ”}š÷Y'´(q¾R-’ÉhÏvI8ûÝ…·ŒsòÓ‚HRùÑú8�ÀŒúYÂKãÿ•H,Íó:m=ì„Zü³L×S-?ÏC}oÔåaÂn•pènÂi¢AÑØA+£1†6ç&Äé-ãfé¦0ò|½>d·vdøâ¾

ŒEM}µ(L–43Ûºä¹Íj%4üí|õÔ ›ë¬ �Œš][œYô‰gÌÜÉÐYÚÐæ/éóø²Èšç݉üšÞÏG@ãW%¯ÀhËu¹ås·Ÿ‘ö¾F á#]«7 œå¬Z#,Þc„}AlV–iû0S²5‹#Êb‚8ºÄͼA¬{<7Åʃ'2yYsâÛ"+½K´‹)+ÇZí0ø¦_Ëc'©ÀK†Ù_ýxüûßÍššÆ•¨ò£„A4p‡Âñ&<×<ã¯ç±®øRÁAEÅÔØæ”௴~”g‚¶áœF(éàòw™ƒ I)ÊTÒt¶Ù¿�/•;FæÛøŽ³˜è¹DªÒ�±¶Ä8Ú¾H¸^ï2goþûK+ë”bfY›Éè ª³¶Ù±A7~¿QG.wù?}‚ä°¨t¯Ù-®°T�¶@ÌÝ‘`Åò×âBb¶?<ÞVôI/~#u—ø(ñ¨l@³5Å¥'›0ÀèèT4õ‘¤–u]­

zZŽŽ¬˜Ö¾›ÉI<”ÿ½%;?èòÜÿøÛuÿ“ë8ðsè­ûï}èýí¹ÿkäår¹çn˜–õ9¯¹âÒ¹ÆÅiåx¨Ài?ÞÓ%‡or»Ùál0ß÷ê|ÿe¿\’#Mq¼ÏSôº"2ƒ÷ã>ÃT䢼™û/F $H—íê)—ÝÍŽé~ÐÓ#§€]‚IÈÕzlúeæ›Í‹{bo�☋â°‘Èý¾ËÍZ…>'Á–b»z+¾¶ð^&艖#w¦�“OZ¡''lÏ��&x�1A?ÅÐĘ¢'•öæ`dí˜Ò#žê41×/Þ?˜�G¢‰yè7kð�»›©åáYLx.‹ˆ¡¾Ú‘Œi°

Shershen

äÓá`Ö£Þ¨!¼@ÎŒ¤(d@e'Cæ.{¥üIêÑ!•

¥®§�Y\Ç38Š)Á)�í’•¡ÈìEmŸ¥h&Žk…zÀR‘j«5áf%«š-:Çh51¶é-ðQ›Éh^+®m}`;¨ƒ¶!U&

Ethereum’a Yatırım Yapmak

oO¦t-L_Ú ­—þ9ýcþ2\j»±´�3~iê‰i> wí%Ç”Åh½g1\ÿ`~

104 0 obj

¨¦ߨWšL"˜§Nž

“ŠÄ੹ŒÂƒLÓqvw‚N’z‘§‚wì…Õ3*V8

endstream

b—»)PKŠXË}Mú(Ÿaå«¡}È„�ÞCMá~uwWÖåÇ8ºëU˜{ bBJ»–LKóªµ ¶ë°YÕÈÁ¾ œmÞ‡­ÜêÙÖ(¨ù’5�Ý~p�¢‹ÛDjñÅ\­2{=û¸!§lª‘WÿE5`�Éf›ìäÒ½·â¾p5#J(s˜¾0ÎAÍ4A¤î48½ØÕuà!lÞ

sWî=«,Z*4ÞÇ N ¹˜&ÌÖÛ�€œiLBåÚ­ÂHºK=£Ž$·/¨êv¼Ž)©Îs:ÁUI4”ÄÿÑ

Öpݦê=å]á1"³gã

<>

—‡~ù¾ãBªž#]<—IiøH

u!1AQaq�‘¡"2R±Ñ#3B’Ááð%CTbr²$S‚ñ

 Katar: Mart 2013 te 500 adet füze ve 30 adet fırlatıcı teslim edildi.[24] .[25]

•R«Î°‘g�ˆ}�¾-"Ç=ö&Tïé³pK£ùà¹Içƒ3¡¨%<Á;zÐ�¶ÊqÎýQ{ñÁëIˆAOÞ³Z¤5ÏY-²°[Š6[ÛÜ�'ñø Þ¸2?}ŸQÄ×�B™xMRíž{

TQí*`O&VöY§¸zo¥'徫©’å*R•È;esë‘$CÐZ&k2 ÍÙ¦$ÿþŽì?lÞõ†‹.D+5åNº$bJ1 O-ÇïïÊÒ ô߶¤ý"J;W\{â¼T=’Æ�l¯OcëSÊã 7]¨áìôÊã‘Ÿ¢è

Jd'KLבmøíÄf½*EŸ'/ΓÓ*ðìé<(Êǘ{vT�Kø-?F`�Šèš¸jniª÷æÊMìG¶Ý:°â.§´Ê‚¯0/êèµÛßÚªjajÐqcØCš`‚¬0Ò)´‚e ¤/H츓ZãésOµ°3;S !G¤Î6ØqKk³I”M W"â¡Ïx’Ih×7

Jb Þþ*Ø8Açâ–]Ö±Ôœ%Á§-î`w�¼•RE.—+

z¦ß¾�xtâщG'�xtâщG'>ŽN<:qщŽÕâ×OÅb>bqÈ[±îí»X¼îø±xk?bñ׋×o.¯Ç’'‹õ‹ÑŽ<áÏ '9xÄâ.WøÏ¥¢µ©ø‘TŒ+ãÃJÅø°RÑÒÏ)ãFC*Æÿ¥T\àa…âûÛ·#�D<ñHÄ#�D<ñHÄ#G"‰èX(~�…bƒÃ,©>rŠ0\:±ç�xIJõ·£DI¸dñÊeÇâUnÄ®°ïj¦�IyC®:®NÍáÔŠß‘'€Û‹qGv†¾ò†\/CµÍ§ñB™¹!Ïa–ã³;±Óž¦5�h–Lç‡Í¿œ †B­c¡æ’ŒïLõòJ�¥©Œ%L0·Á«´“<~äœËe±^Á:OÓ%~ÞÕ,‹ÆùÆ

Black

134

PROCESS

tŠp«>Ôn�Hè…ŠÈôa¢GFt¯XÖÓ®aäzZßÀ«…çWC¡Ã,¦¥R”Bé\é -J%Í1?(\5‘ÁôÉ£Ñ8Œ%KT¥Ølëáuº^uöSÑç�uAèWíŽÿŒ<ïâ™ Š¹‡œ®p5Úæ‹ìO¥>Gà�ôèÙ·–žKDååx kº;ÌCg°ë�»wKÔ)Vf&›+0Ëj4ÜWièÕ«Y`úgPåA¦[8Jœ€>µ‹}\¶«ÿ²–ÁS:ÙÛQ

”½¸…J8©B/í$šC,…¶FÄóOG4ý´¯•ƒ8=Fæª^�¤

100.000000

io{C!z&Z�šä#¨Š˜™¸;—ö+2†!^ëpÚCÅŸ^Ió“)T­¬¬ÃQÓ“KaJuu€¦Œ­<ʲ‘%I\‚Lè[HØÖ

I1m'±Äà(DaÔ¨¹oŒÃP¡µ&Ü£;<,ï´&é%´×Ü�U$?/&$¯£ÖäÑä9pß�Cè3w2Uý= TÑï#ß8ò#ª*_b°~Ó�u„d6ÝpÎél#‘)-¤C|Qâk|¢øÀ(âC®HϼCLžßœ:à¥ôŒ>0vÑ&*ô… ~QjC_˜óЦWøõ÷¯¿~ýñëßßÒ±ßù…Ë

®§�‘U“ZǃHÃks ½Í1ù$¯£�ÐÚ�œ²D±ÆØÚ@’’Ñ6˜Íú>)ZÖQŽ­oWaøуZoYrê3q‚ù)¾�r4¶œ�F©íÌó(ZÕb}šñy®Ô—oÚ§A—U¦7;+¬Õ¥ä°<:ó"qxHœw)Û4µ�Ò2äpˆàI

­Nz®OÂ>Ø’éP.œÐÿ4„ÝOýÛ5ˆR†èQj-­×«ëV9ûZC˜ñ‰h»æRÛ±ÂÑ•á žÔC·¦‚«›–”,®G¶aêø•ÖL•ÖšœÔÃ�Õ;{dŠ¹ AÅT£¡Úš¡’²¡˜Õ'TFuû”?ÜÏ“jë

>›¼ªXáïwrÛa¼œ‡�‰FþÝÅî8“r¸Ò8¦to7pMîc�)àÔ7n,v-<[¹FEuÚ…42µã�vÆí;�—AÈô¡f•D®„K·k5ŤX‚Aå ¦´íXi5G‡ jÜ­wàe2¦J²²Íh÷gž»zJD^Z':Ä€ôÉUµ8 Ow³‹�Ä…Ò¨¬áÀ´°wG3¸nñô(›y°èGCŠšž‘Ïئž‘Íc0Ë[Â

^ "Department of Defense Fiscal Year (FY) 2021 Budget Estimates: Justification Book of Research, Development, Test & Evaluation, Army RDT&E − Volume II, Budget Activity 5" (PDF). Virginia, United States: United States Department of the Army. s. 187. 2 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 25 Şubat 2022.

2¶žh!í»ù{cèqLÚÙfîÞOðèÉa²µì—Uè©#QC¥MÔ}ȱY›KG«Ú^üx,»&²ì΂:hnKuÛP¹ßuÛ庩#ª¤A!UܦyP9>”OS8+’º)Š1g—K’°á“')—$ÉÒ\qÿÐ̤’J�bI:eÇ:dëŽIÒ\hÉÓµ…ä5 ’r\¢l¡†‹¶¬'ZØEíþrhçºãŠ4Ô²Õ¿ƒ‰¥Çm²y;¼øi4yÕyì‰ÆD9\1w5”5BYÛÁ GÆF5[Ï´ž2J¨ÔŒ,Ôiª[Á’É‘�Ft ù²p$tŒìµW@-²t�5L×(€]…Ž€•dÁë­u

Õž"…!EÏ-RÀ°3î-@´7° UîzR(Â(ú*Ý„b  én³  N¡Ð[`ÚZ¢Œ��ì•En•ºƒb^9"ðÊ>N‘1°è¦Ha»` Yë)½£°}Ò)±)”eSèµö¸¹o1áÚ·Åz´™"#ÖZŽnp

ìïçC�UϾ†T³-Z«¿»¶RZßXF³\…:·ã{z²¼ªe‹jø`Yš ìS_�]ÎÕƒ†Ú«sŒŽ@]§Ù€ò

Light

˜:4í(xŸ² ¢o*TÙDê„]y@àÌèárxžü!ž•MjGlra®l²}Âm®ù#ò%#oº¦@Á0aÎï4gåÆ„iÞqÝ¥X˜É iƒÅάakÊ£¦á°g¨S¼!GÜö0³W¤5Ñ5„8âm°"N¦„Ñan,¦dƒŠ³†´qíºÊÒ±!÷

T;ÒYbh ¾ÐùÚ竽/Q?Q¿v²ÊVu+£¡œÑœ‰fÝü Ï×ÕC&ëé%ï

Mürettebat

pñæv­ƒ$’jƒ5€¬`³Z6]¤í*Äý£Ö�g{ÓÀ=BÝjµ$bI·pÐ\îF‹žœ¹Ó:gJó#³q$󮃤äà»aÁ3ÆÔÌ8.ƒdš*¹)îÖžÔæ× ´ó+T‘Ã]#bÕ1¹ÇÎ�fï8GICÅÑTo�í�Ý®® ‰æãޱܙÒj �”Ì°Y­RqeÄr¶Qv”ÓO;KäpkFÒl�–Òòº’ ÆrC³ß½]¯¨š¶c,-dŒÀ 1®px"ãÀªêV| ?·Äœªp�„ÿÔæŽpܘjƒ1ÌÞ7,«$-Vã« Y[sPÉ¡«ÐGHÂ#훋‹O¥Ê6¡qÍÁºû6�á[Š¹Ži‚_3y½ÆmvÇxÆåF¦ÓHb~cvDAE y

uÈLÃ/L©ª2!¦TÅ|dÃb›äÚh@š¤©†­¢œf* ßÕ�]%÷k¯zx:g’@”Ê•mwÑ0À6Ø0ê¢c»

 Yeni Zelanda: 24 adet fırlatıcı ve 120 adet füze.[21]

è

Lä�˜J*70•n`”tn`¤q妒SÙAc¦óS‚) l¥c»V¯:rƒðvd€#)¹1_FÌקÛïË9çÉ‹×v2Y´êo3Mâ�bf°:XzüÔæDSÐÁÄn’,—âüÇcÞ9Ðõì+ä3‚Õæ¦�n[ì¦ýn:óÚ±ÇF>4ø±ñ¡‰=

COOL GRAY 9

7]¸üÌ~,Ññ´½zƦ•¦Rª2Pž (-¾=

ìöŸ0¯0XR�i9^Ý5±‘Þ˜óMt{E:Ž9 s5¤ÅÄ‚F¡^aÃZÜ éqÆéuTj¤gàôœaÂ=“N°F£Ü…�‡£5Z �•p|

­1¦NåŠÍB“²ð¥ŽÝOÀryBc¡H?å™è6;AæÌ´T—]UaÁE=t›§ý.eåRÈmßç@+!2]Ïn^ ¾Òþ�ŽË>©â$ÅÚ Ýó•’

 ABD: 2003 yılında, Amerika Birleşik Devletleri Ordusu yaklaşık 2.800.000 $ tutarında 36 Cirit komut fırlatma üniteleri için hesap olamayacağını bildirdi.[31] New York Times ', daha sonra 2004 yılında tedarik zinciri askeri silah depolarının problemleri ve depolar bildirdi ve düşman eline düşen silah endişelerini dile getirdi.[32]

ßé5!ÿ5“Õ=…[�D.°¼

�…Òª¤¶¸ÿÒÔW†>2Nc$³0¸wN6äßÓ³‰U¬|‘;Pºíp»Nöœ���E ›G×uMBÏܹˆ.ÓÌøuœÂA°Ë•KÙÂÎÆùÝWh°pâðW!2¼d¦œßY˜�Ǻõy—m®-n­×œjÛj¬éD˜9l¶õM�ÆžŸBÒÓ�f]Í7Öv.¸BÜcjäáf{·½Ç­rЉG4Ÿ‘þÆiš\щiÄŽ1¿‘4uöÛ€÷aª:ì¶æqŸtÀ©» ·»’6ò¼ÐÛ§S·º˜ŸxŒž·º

Birim maliyeti

á  ìtXmä¸òÀ¿Ú〮ƒ²â*rÙ-íÌÞ°q‡w�üR

RGB

ªË[;jÁçÉËá'¹n)B®A_“”kbìֲΕ?©~ê];‹9ʤœäÛ”�Ûní¶qæn=1

›¥¥ÂŠé}äS7SÅWÖz—w·EèÁØVZ–¶�ædèýª}Çu„ƒñ»Z+Iͼ£)v…Ø�9ÈÏn:®�x°CŸB‰'�+9„Z®PÁžìàþ‰$šs(~Þ¶ôØ6¼a5ZNd$¸±ÕÑ'<`V=¿~«Álè"’7{àÔ†"Å™js™¾:_}.d$FªÏ1€$û:C7u½T—+ÐÃ+c6HT¶šjÝcÊl�%PëvÉ>•UìF«W†Vh˜˜u¶ §™Å*õ`àá™>á'_ÄYŠf¡âÅE—Vfoðì,=;ýèʱœ8‡+íW¬Ü… dϯT߈È!>¶;c

�eZ

RÕÑ€C3 9D.m®ðþÿXR-ךì?Wµ"í9�^E^£¤`÷Ö ‹�ÛyW7% ¡³…û–±·èË�_Š�†íÝ™Vª©XæëbÛ0½°SBhXÙ©*è1k›«‚ÐW¾Í@^üV£ˆKIMÁ•.º}uÆ‘ÊžÒíwpüíždÚéÃÖ'Әݪzwƒ‘SÒDC÷SÄîpgºÏò>.>UÕ<š®Xhr(ZÁ‚ycm“E sn”²Ò°À4Ѐ䢊îy]JâóuÔm-kŸ·!Ê}E�…!x# ‚šèT2–)�I+¤Ë'uN*¥Õ†DéÛ¸_z×.¦{

ЦñYÔV_SÇÊjS½V¢“ou³+»£c:d§8·g—Y¥B„yjŸ+[ù>Ž4!„çV´¥µAZþW»¨¯Š¯ß2×nÍl[,¸#†«é¯')õ%¹.Ç©xleÊõÊ÷(Ô•Àh©Q¶Dò%› “9Õ†1ÒØ@s€§8

™•Þ0*Ù<¤R8ÍwýEնأ¶²ã‡3 �Ðͱž‘æóñ¦À=è[–ËT֧ߖµÔ)@t{$,”QÍo ‰¤4n™ ÀŒnœ¹"œ� êId’#$’\p’I%Ç×�JOhô›‘î;˜û¸Zs €õŽÂ¸rÔvr‰Âw²á¦£‘ÚÛð¢ïÆo=݈ìÝc)5Ž�Ñ “° SgÅŒ’I.O �ÎíùnVyD+f¤o�UhÍ8ý´>Åw”?š_ßFûW¹UOf}ž…À]p«\ÓVžÙ˜T¦9CR rââ\s%&Nøºpv`âÓÄ

¨ÇyÔQ¬“›Î_Mô[rÒ¬ €ÂFü,GŠ.ëIÓAó­..¶ÔÜÊ•àEÜXcXÊn¤Ý\âç]H<hj©Ð齺LÝ-)U9ˆÅ~Ò3pq#ÁXt."–O©©:èU[ŸÕ·1ѲStzN�>Ñd“æ™UÔºvœ95¼Qª

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

214

�l8Ù�úb»S¢„0òâ±ñ‰é粉5@ ÉÑ«b”/¶¿h$”®cLš-üeë

2021 NFT Patlaması

Ä.®8âì츤ÑÃÏiÞKRmØÆÒWJ�kâ©ôÈkrGgÖ;’E—uN¦•Hšž±×7-õtºUc°ë·Öü½Ü…u왺oÄ{ñDæ9ZŽaì*ea†qqÈtÓ"W1vâé&gt;ƒ´x·#±I¤è1Å&lt;Ú€Ó0Ui:‹ÝMÂÂAï®Ï’½û#Á[‹hô»/Ž;Ÿæ‰1˜’*ˆ§ÇhísÓßÇÏŠŽ�ÌXáPj Þãߊ¹èžƒ&amp;î¿Ñ¡¸æݽÜø.p”˜¬ã¡Ú40õ1f)´¸�`M”ÏÄ<piûi¿vË}‡Ãs´2›c@àÄn–ô›‚ƒËÍ ˜wå¨ÒÒÔ%9°g"ïrôšØzx––="¡Àñ /�û{QôÉ,Ê\ÝÌΈ©­=Ç4Ìû'_Áö§Z3ÚðHs\ÂXáj³tö€IØF`³Û¨æ" áÐ} Ððxfàè¶�ø¢ýû¯8cË^»`ò±•é8zíÅrmvèöƒæ•¥Án,†zfˆ­Ô�u‰Ú~…+‡ª.a�‘È�="" «o@w7yØ="" eoˆ¬Ü="Tv�§ôÜZ2BðÖܸ_¿‚àap·vÛ·Ô•± ‘{ŸpŠ€i1&quot;`

»M.Žrò‘j(d¿Òê8Êe¯ç=ûsuœ®­ãíìðÜwÇG&gt;�ä¶?²ÌÕÃóð׫t\#{äíœ;&gt;÷Ãåá‘¥ßË™Æ#ŸÙ_1×úÙ}åµxEvúµÇ™þJŸûó|¥Of“æ¸öa‘uâ�#SíÓäêÒŽÌà!+¸Ä V1ƒ]ÌÇ@ï#ëñˆùØøýÈÒ¯þG6û¯ð^I) ö¶v„ÞpD.ò¼–ù¡\®öôX#Éâh—šr�bÃôó

5FÄs†7Ókª›1U]NŠ«I�œZÚ¢«\ ŒzQÚÌ,Eø§ñÝ]áïúÑP‚#´dA‘bY¶U,vS{�|µ•×Ct‹éâ

OpenSans-Bold

„.¬`™C—Í™FªšÁ“£Ôß¾nj°bpê ؼSDú5 ×kShŽ›O‚Pñš±¸[=Ž¬áOõ°÷q„n²SŒ1�Yh1zð! 9ÐÈXù&lt;�¿lƒ·.¤QÚ&nbsp;Þrq'§Þx/øëòë/×+à”UñœÅx,¯›�g(~°rR&gt;6Â:¢ó„Œ

endstream

ÑËpƱ$4œ†ÄÛŠ…W3MÆ„q¢Ÿ[Ie·G¶§i¯í@i‰Ž3¢]�®0Jè¼M7Ñ4³å™òõ©b¡1NCƒ4¸&amp;cŸ©AÂtsÜöbƒX \GVf"îï)¬EâÛ‰5êÀt ÇšS¶蜥Çi×x§Cú¶Ïí*;dMõ�‚Œ†ç:ŽÏè{š&lt;’ghKß�M‡��£À

¶èß©§èavâ,:å5¨?wšú¥³·`ÕMÎŒ)¥œ«5æHÒÑš9Σ•X´¡±5k¿°lÖÂS«’IÚViY§%fÂKx¹ TÓž¬|

&amp;Öä2â\&lt;&nbsp;ÑÎC[ã[ä2ÄÑ ¢‰P ŸÿÒ×Âà95Κ·Twöú

p àJ̲mט]å§8«Ê"ÐÆÀ&gt;Ò{é#‡Ðœ[M«�¥Ä¶£ #‰ÀG¡uA4¨Éf’ÙœæÉp¡…µ5kMŠ-=L•¬t® s@¡-õNßiO lÚae\*@�}cA…2ìE%SžÀMnšÃf°Dë@l‡£mÁ™9Vˆ 9†@ò ›_F´ÃP®Äc¤,Ö¬¶wJç]†”̹¶O$ä‘×¥xkC²¤Ž*)¤›Úñ(µi‚Ï't{a"Ý9º:ívP'ù¿j…ïóˆ¯A|°ÔP {ðYtõ°ô¾nÃr;%ÐZÜ&gt;GyûÉŒ9­sšw‹É4ÌmÇR*”Óo†ÄÚ{4�[_“ÞvæÏb!ÑJjFA«v’|"ÌËq­-fwñGyO¢t¥›EÇæ²&lt;^š´U&nbsp;œÅFdk9 ‚ài»{4…¤Ë£@*s4Ö•Nt&lt;YÖª•IÁ¥žÇ]Á±£`£~©Þq+¸ËGMnš³1Í

(8áŠ#=ŒbSB¢€€qH8&nbsp;sˆ€\ÿÕé)PU&amp;“Øj%lŠtê4Õý¸�ó=ì¸Ú*ÖKÂ4Š¸™EäÕíÓ`åÌÝV&lt;•ÈÜKòä¾wÙ&amp;G%KÅ’òÜž–ßYEÄk‰q“ß%õ©úÆ:T¼wå‡Ù ¶ª•„©å—BªGʤ½B÷ºk)ÁùZô¡¡mg´1¢óÂOs‹êœ}£

2021-05-29T18:59:48+03:00

Ethereum politik ve yasal gelişmelerin bir sonucu olarak bulutlu günler yaşayabilir. Eter kriptosunun 200 günlük uzun vadede destek seviyesini başarıyla koruduğunu varsayalım. Bu durumda, alıcılar kritik 4100 dolar seviyesinde bir sonraki yükseliş için yeterli zamana ve istikrara sahip olacak ve düşmesini önleyecek, ancak uzun süre belirli bir seviyede dalgalanması muhtemel.

sayfa18

UOI?£p}SZ§^jéÎÌ–½'B¤é=°”£ØìFs�s,à´n#HKV�6×�gªºØ/*R£:òÔ§)=ÑM¿1×`»Œ„m,MG'âÓÉ{矙Gáð*ÔiÆ)gÚó'z$œÜM¦rÚ'£åR­hꪑI&amp;ï,�óKa±ŒÒø\Õ:ÕdÕífòò"éæºzX‰ãjJ¼\[|Ôöj­–{Ð’rò¶»™Þá4¾7N�U)%{Y§o*0û©ÑœuHW£

Yellow

È'Î^q:k¿E¾ñRL‘SO&lt;ÿ¨®DPx¤Šsq‹NéD1Vs ¯è&amp;'%GçM›€�PiAƒÊ-°È`ùOÎÕ@ç©-MÕ `QP8â=šf“€»€ŽŽ¹G—’¡8ô4gâð™níÃCØ0½`3œ“bLõ…&nbsp;0°"d£�ïpÄ1¤*²&gt;€©&gt;Evb‰MJŽf 8NvE+üð;6£ÅÎÏxÐEˆÉ^&nbsp;š:41š^É`8~ê‚Ýáò8ŽíwV©Q«$&nbsp;‡GšŽÛD’Æ¿€Ã©ôÖ?ÌV©~ôÁÐì{R|§ã0%å´®Ë&lt;þ9òù 1ï¾T&lt;«ƒôÌíÀø™UñÝ /ôZXÝ¥Þ q»ê(n·dÏññ…ÊlNoH×ç”D¿Ó½\_Åȼn)Ç÷×lÁBQ„&amp;‡T%�E~èÎÐVÂh`¡'’ðÏ!CòªjdóͪBC¢ö�PCÁèéy”ž~NÏH

Fª¸®|¶I\ÖÈC�8±Ä´ûÖÈt³êÛÅÑ|ùÓªyŽhCˆ9΋®Á²Ûom—ª1yl⸮2Û�\ã•Eº9ºE÷¡}ðs$]�o-Èý)亶{l‘�ÑôÚÉ®½ˆ8GSRá8Ö}ïIî¦ææ·¿GYØ)wÉ®Ôö‹|V@k‹µ¹’iyk@®ÜJ7:õ=‡ÿÐ 'Ô™\A$’KŽI$¸âú�

_IÖ&lt;Š±ó¦—”öPZK�Þô!?&amp;c`¸1Ôy2G\×´è0(7há’Ö]!]£¶f0ôíÐÕÅ�e›!»¹úÏ·¦pGÇÏSYwBÒ²£§i¿š¡Je9aØôæÀá:ÕoŽêSJß×PÎoˆËæ³® q¨¿Ú¿7‹\f[ûºy¥ëhæÐõk]ë�G« Ø

ã´�XWFlÖ«PC3¤c�2Q¬Äf¶˜Ì�ћϑ¤9›ÇŽtíQÅb˜ôBûºé6¸cJP…Ú­- ‹ÍãiÛÒŽ‚ÕiRXÖÅ¡

Platformun yeni haberlere, teknolojik gelişmelere, fiyat tahminlerine ve yeni projelere göre, 2024 civarında çeşitli işbirlikleri ve entegrasyonlar ile ilerlediğini ön görebiliriz. Yaklaşık 5200 dolarlık bir değere ulaşabileceği için piyasadaki karlı yatırımlardan birisi olacaktır. Bununla birlikte, ETH fiyatı tersine dönerse, kritik destek seviyesi olan 4900 dolar civarında işlem görebilir.

ç9Àpœ‹#˜øЩ“ˆÓ™YINŠPSœ9Äb1F°Q

�‘¢ ï–“¼iN%‰x¿É@X�š#ÁÎÏ2Ì‚w™2Ò84Êò8©I2�+DbIŒ2¡´¦&amp;Iæt’ú(*t¥‡XöÑêä¹'q

Xu¯‰Ë,©Åóß_ç3qØ™×\�”)Gd!”zú_K,ÎWÍíe:ÇLzw�zQ•V*IX¿\£-¤z$[‘Ȉs€‚…Žq&nbsp;(â8@

Cµ®WR¤[Jšâ\f°\¦Ë£®#b\kgl

74 0 obj

Ò´%z%‡OÙm­m]ѼüY‡"¼ôÙ#:V»¬í¸ŠëY&amp;l€u�Ã

ÛÞæcN§'&amp;¥fš³Lça,&gt;ÂXçhÑXKâ-‚Ç8‚€à8‚€¢

Ethereum’un en güncel fiyatı için Coinmarketcap veya Coingecko gibi sitelerdeki ETH canlı fiyat grafiğini sizler de inceleyebilirsiniz.

RGB

¦¾¡ÈœX)”Ô)~�„¥Ä,­`¹Ê@˜×pì9§•¢f�e�‰X

üW%-nÀåSľÃÓ—å¤3:ç`¹EŽ«P.Jw¡œÊuÍG¸45†ç™^Sjõf=¹�íAïKÒi55

False

È6N‚§yä¸à’ żnúŸ%š‡SÊñÃe°dŽ4AÜî½fr¦[[‚a„ž×�m@Lîdy¬f¡Àà

¾ýëõÁü#5W¡rHz·ðŸ÷ ó1YŠžójT¢Æ÷‘´¸ë9@�Õ®Î;!ˆJ0BšŠý5ë}­ZcÑ¥y

L’Jâ$’\p–»%›¦dÒ^

—V”ù/h7‹^kŠÚžæO£Ð±yS8Â(xKµ·hÇ&gt;Êë¹Án äIN'Bthä¼zRÌ’N

10,000 NFT Mint Edildi - nftlaunchpad.com

Sonuç

ùNp$iêSõž¦–š–yÎÖšx¢©º$¹Ðº]ª’ðõ³v]¯µIiÊAƒ&gt;J¾ƒZê�vV—v°8©ÙØç9¬9ƒL#Œ!yÑ£có€á¡ù©xwÈ-à«pUf‹@î&gt;

.4ŽÅ'5¡Þg•Æõùî#YæΫf:¹Àb‘ò¨œÚ,^žYüÓ˜‹%—ÏGÒ�€2J¦¢Æ’;?µÍÑõZòƒ$(º½-¾LÏlÌ?ö74*úËÚñ6{ÊÞa+ƒèHÏ«³mõh‚ðdÕ:0¡s+éͯ.Ÿtïˆg­Ã¢À³†Ñ:rªU·‡†”WóO‰£s„Àõ´wŽÃ«ýÄ]áç7–^�DÓ[Z?˜œ#èñ8óð%H)z Òx7oÉÛë�°FSâu˜©V^©lÄÿ~NmGûWûö8qÎÞ}ÄnľŸ”‰Öæ(TÏ3ÈF’ÛÃL§¡ãL³ŸµÅnQ×L·ÿ¦¹@žX�3yMKȼÃ÷Ö+}mÇ^°3¢Âªl�·!5§­Á:©Ú³” €‘~€RÙ0ÊZŒÅ¼Õøù×ÓKÊ2zòÓŠuâ#¥Ò[&gt;.&gt;+mâeblà†�ýl›ÁÑÒ¹¼:±HÀ–�¡£!Šp:í¹ú‡žA�e^‚éä×˾ z;E"£Dáè借”§Ö-_•þG7BÛsÃäˆBÁ)ZR­%°{íMÛç/Æ×ä?+&nbsp;«P

)³ùš›1Ê¥[èÏr×Ü-í�ò©Ù«¼”‚×­bX½¯tÉ{¤q%rBÆ:mÓ:/së†Ö7èºFÙØY^Ê£uÊï=&nbsp;³&amp;ˆ

üØw:e¸â$Hú˜óaZt&gt;£Ån~ÇqÂ5‡Ò¢r

endobj

K(Y•qF.#¸&gt;îUIk^ãåvg¼�~œÕ8æÕíNG×u×pAçAI(t�:î$�äÜ®e©2`JºÉ#¶Ô-ãUËŽ#. Þêój\ËJÜŸ�¶8f=&gt;B¨¸]Y¤�Ó“A%ù[aM‡—‰s8Šz—JnJ¯¬T“Sɵ$iiÜUˆ©Ʀ%¬9Ý:Û·3ÍuÆ¢*zwÔ\ŒÞéÎÁ£”úY�ŠÄ•M�œ7ŽÙù9Þ!Å·j†¢°Ê

n»†Ï5‡ûÈKÍc©g@Íî|†02¹HIdÖQŒnOý¡¦|ý¡ÕY B

164

摃è”t×xUu‰b‰IuFµ¹¦ÅA­‰5,,=e2ª’M.¢ElP–Ü�öPÅGMù¤.ëÞ”êlr¥%žßŽÝ'Èûè®°¡]�íDO~ÅRÓ&amp;@fÑÆvú­/ÁTÌÜA±æ0º— ©ÖQ·a|{É�Çe ñR›*´A,Ì3-7…_SüWeÇð@Ó¹Gp‚G5µW‘”èóÄõJ4ÙI°Àcmùªü},�Î4wµ'ì{1x**˜ÈïÌéê…a^Ÿ\ÂÝöïQ¦é®üñµ)¦

DD Green 1

RGB

.ƒ»º3ã|ûÏû•Þlµ‚×ómŸ Ì6‹¬Êò°ò¥š…áÄ£³£òÌCÇ%¢²X8•ê%¯äUù3(N§+’Ê}[uÏ"¸!×ûWD^£Ø¿ØþÓ‘²œz‘¦Ç)ÁGø`…åIš®�#x±C¸¿"àÃÙÀ´Ê#žÑü£R—�73Ú\Ú,°ïÉÏëœËTŸnå=GfåÙƒ²ˆÅ–¡G,†&nbsp;N#ï„ùJxî`ìl~j-÷ð׈¡1%ãØñj&gt;³$'Ð.&amp;2v“æ0}´SŠ%jbÚ­ì…D¹ýê!·Ž€Á1!ÙÁ4Ävï|“³AÎÄ�X…Φ#6ªÂ�+`�¤€z׋Ö¬0æ\ê�µ+°¤%¥sê#:&lt;§H(„¾‚âParnŒÊÀxñ:YpT©SÝVÝ‘#_Ü~]00Í£&amp;t®É«kòý¸Ó×:QÓ«6 ·c–ÿÉWK‡M@T/]c«WŽ5›IVKi‹“ð%/ˤEei�ñT=5œÑdMSÞdã%Š’{¯y«&gt;±P?C9F0Kæ7eèP&nbsp; ÖéQ0à بÁ+|ÍxuŸ5I2kÄ“âT

¡BšâÛ„ü‡Žõu®Êy-N hâìºGjvK¦ÃQÁ�“&nbsp;O’è:F�KkKû-“°T¯�²ŒšïÊGÄd9ÿ@ñ3É ,h´SZeç½Úø &nbsp;ië·ß°çÁ©áç¯wh~F §™¸o¬òMÕÅ:«E0&gt;+,;Îäó)’Ö—_n'EÆÆÖåòR̽§ÚF›”Sa¾Q¤Kß`=üÓ½c)NIs�ÇwÌ&gt;s~å©ê›"C§fÖhô�3ÃÆüUg:° Òk~�Ï­F&nbsp;×&lt;—“

�îÓê�ÎiûÇŒn ÐÍ'�¾‚J

OpenSans-Light.ttf

&amp;hÙ‰î{ˆ�Rã@À×:•NGzÒ F…®’ž±º;=é d¸˜èÏ�Ð;óï] û—x\nÞg3›~ákº£Ž4W2Éj%™Œ¨Ë‘È{ÖB÷&lt;ßsªv“R¯0ËiøR׺¹›¾ÔTpŠó­5$¶.rR6ÈÑÕtŽßu­ñ%EŽ„cѸñ¸&amp;YIÎãHû’@;ª¬mž*õ§h$|V8÷�Fáek©ð¾Ál�¸ &lt;|I{¼\¬†Üo´¢ô†QïÞœ¶Ú&gt;ΫMÀ)ˆ®µ !ã

endobj

°¶k]nìÓTÕ¦¢pÏi×÷USb8òštÊÿÖ×ï™JZÒw4ðøصfaË!FŒøåcFXË\diÇXÇ­�åSÎ2yÛjéDU*7Fü*zQMÈ9ghc„‰«St¬ïxÉ]5½¹§_QjI^jáÒ¸1•é:NéëB^ ·?³ÅׇßJ£lc`ØÆÎӒЂ«;?&amp;åÔ¶‘תëNS~éÿÔ‰fù){ªÙ¿©[;^~B£ck¤pØÀlXEÉÙ+¾ 0À´ëê&nbsp;×ÈšX9¯–µJ©dý$o[

229

¦ÑÄæ&gt;A¾°˜CÛQî&gt;x®â+¹`Öˆhq&lt;ÉÜüÈBé´,4™XœF•bôOVãÈÝŸ8òQA2áJÀMRü0ü�„Âoi¾±*4XÀ«M=WÌhÔ[ÉÁIý´k9¢aÄ9¾ÑêQœ3SŸ’cÀ¥ŒÕMí¹„´÷ �œ"N-OK´êÞjhKYÖ u�«&amp;qXÊxbÐãw�ï:÷%b«þ'áçŽÖQ”qÌ'Ée+Ö~!æ£�h”3-°h§fF¡ßcÍÅT8Š�!�&gt;‹u–ër§áz/

£Ýü[Œž+(Ó“çÑo±x\ñ`ü‡ S{z�ó"¶®þAY…Iê(‰¿;Û&amp;Ù�ö9öp8Ï­û*6î•äÓ(Ńƒý»3¢ºÝØ{¯ž.Ê|¨l1%uCæÉ ‚Ù¡UkÐB&amp;“¡š´dO”òÖ^gj¹¨Žò‰�µ¿Dá³ÄTömÁAèGø«nH2Ä{¢våÚ€Ã8

“›%eÝ’²Ø:OÿÑÆ'ºd“¤î•Ó$¶N�î•Ó$²N�$’K�I$°á.˜ÇHàÆ‚\ã`¹'‘IKK%d­‚&amp;ë=æÃÆx†ÒŠIU†&amp;[I8ÁÓ�hŒb½fºN9.]&amp;«³ÅgKÎro&gt;Ü�=èfÓʇ0\£&gt;¦j#xÏjîé®c†âPÞêª.aQ�µ®Ñ0×Æj)Æ©ÜYÛ�»mà@«(Ä9-tLµ“b¯&amp;x=:I’Ã$’\`át!8DŽ;=“žëMGÿÒŧI$àFI:e‡$“®8dé“®8K¸¢|ïllÎy™%p�RŸa†¬áQT aÞÖdçóä6í Žºfh¶

RGB

8ƒ\@&lt;;R·Úa�ßç:ùkœeh½xaJ�[�i-–Ø4ç4¢Uõ™¼ÖVôF·D§ªI iž¤Ò5Öw9—ªZH$ƒMêË]¶[cZǼÄ(Ъƒ,ï–2[CtTâ]p3vN¨E%ÄК�ŠûŽKsÄQ0—«!Æ«V„ÑcIÎ!{®µ&nbsp;“´��z

ÍôÛMa'A_K`&nbsp;Ôi‚ÝÏg5T&amp;°fú…‘%—àSw…™H‰Ôò”&gt;=ýeÑ.´²)h&lt;ú&nbsp;5ÓRýQbˆç&nbsp;&amp;_‰ô¡s QJuBHÖS¶¨ïª‡¨Î®‘xÄ¢…𨊭w¢Šû½�K¥=2~ƒ.x¤HšnóYšÜŽ‰ê“â£vÂ4

DQbD‘m$D"Qki«g‘L9«ØªpÅV¢×ã8®©Wï&nbsp;Ø«üBµ¥"#4KE

Ø´9ì›F»hôNò5rìYˆºV»�–׋E´ä¥0]¥‰Sšû;…p9ƒíZà$i•£/M»+¬n=Ü^ wªçÞU0ÇfÃÁ]€c}’Ãâ�á°�®‹³–±/\Š^€�Eæ+6x©9·)ˆÄW

0ö5ÿ óT5�[XVhj„ÎäsAI0çîdt&lt;=Š †Ÿëv—¸CËúâw‘r

y¾`{åÌŒ‡jãgi.™¦2%Äö¼þ„þ§Xç5¶±ÈÛÌž7óUÀæìèŸ$ðšG[‡X‰Zž×´ö`ä`

endobj

­áÝM'SÀ®níj’Ê1õ³ÚÓ!QÃèŶ”9J¶ßR¦~e�µÎ·ݦµ4ëIÓ�³N-«ï³Wȃº�ÓTcKEòJNR”bå½dÝí¿&lt;Ï=g¨W¯W¡#V‹j¤pôµZW~çp¶h\_Ä–”ùÏÇ´&gt;$t§Î~=§[ÜŽ;�…gŠ”¤ã(jëGWjwÜŽSÝ‘¥‰­â$£³IYd”�·ÅÆüIiOœü8{CâKJ|çáÃÚCñK¤þ‰—d}�ñK¤þ‰—böÅɾ$´§Î~=¢üIéOœü8{H&gt;)4ŸÑ3ì^Á~)4ŸÑ3ì^ø‚o‰=)óŸ‡h|Ié?œü8{H~)4ŸÑ3ì^Àø£Ò_DÏÍì°pOñ)¤þsðáí‰M'óŸ‡iÅ’ú&amp;~o`°î‹I9%ßÍ®zƒÇ¬î~%tŸÎ~=¡ñ+¤þqðáí=KU©GZ¥&amp;ÕHÒn-+»˜}Èé n6u–&amp;r’Œa«­]­ßr*ënÔchÌ?ÆZ+•l,õ©ñ²…×j:Ì=›èG7�„––ÅVŽØV•¼¯3¦©BnqðeŸh-âmpK7oúʉ؞u.¯ÄÌÅV鮓lüe]¨Ç­;—15.fU�‹sD3dMŽ“#a-&nbsp;QA¥s²Ñ&gt;óë«NyËÔŒ}£Þ&amp;§-%̦÷ï|&lt;‡S#¨ÄmŒlY27 × «aÒ©bµZ—8dâ¯Y”§2j³)MÜS®èÚ&lt;µdÞÈæu4ãdehœ?%M7¶Y›MZ#Ȇwu

½EìÇ“�ZUpQ¯ÎÃ^\`ß=uq]Yñ:}¡hai­xFUç9-lø+î8ü!S­MËb©öžˆ 횎rýÑèèЧ

:ôñ��Öž˜’Æó@|/R¼

e¸kûP’îù5l0Ú™*$q½¬Ré¡¢—`l¢í¯Eœ˜]qðÈê�KZßć€÷­9DvI�ùãË×%iÑNl®1Ñ9…í%ÔFcˆT6†Äí_&lt;7/�SËí®:!ZM53uÀt,Ž£ÉØÇþ"S7ªÐúbÉ&nbsp;?~Zt¢ß¥üòL

Aè2…'Öll!„·¯Ç:µ§�Çûãëãç³Y¶¿–Xö6Vk«uµ]á´äç÷ô‰'ýj¯¾AÛÕ&nbsp;ã®þfVõØÕžã®îœ=³æØÎɽžm¸Q¥ÎUëÌšùYåªjeVäaêÿQ^&amp;9’ã:Þç)rý€x”íc4ú

m8×�~ÓVŒÝ§î'éí]…˸€-èüLhM¦tj­Y®‡²]qy�âðÒÂU•gm�liìk¡¢F?—†Síì*mq•=ë®;z…¼.ú¼ãÏÁšÆ±XÖÂcEb

0=}ˆ_

’­ÄbY@KŽºq(tz™}ªÒL$‹vbÚ¸‚|eE{Å-&gt;5üN¾µ bƒ€'²\óNf`¼Á&gt;´ÕB@:�‰ÝMتÁÇÑghüÊÙFdºM.d¾õ¶G±tÒ–2t‚�NP9&lt;Û¯ײé9’+[šéÐÂâ'`ˆ ‘̧Õ�…ÌéíR¨›KDÌMËÞTšl�dòÄ

khÂ,u¿|ÿv*ºSÑ�ŠîTt§¢;Ý©èNEw*º‰_¯¢3=uÝ/O§¬;eÝ)ëNY÷°¬sOY'ñ”u§¬û£e�›‘ý÷–un¦D�\¸|PÖ‘”Ë:B.ë¨TËA—u

F¬“éR»›rfª #�ª×e¦¾“OîSB·è�z`‹„˜OD2!"ójš""‰‘â5yÊ&amp;n«Õr2…5�‘Þ‰2S�éKêP‹

8³¹w”ŽPN·X@ÙÀµ�Ú�ƒËU 6êFÄl(ù¹Ñj°SøÂm³¼_™´3£#íùŸ·â=Rþ

§ÚS܉§Wä�i§µt9aŽâ¥&amp;±ÏÈÁLÊÐz¬ú#{Ü;“:i$¦›°.°%ê�ã‹;³q

£ªÓÞr‡]ž:Äî3~ÓÇÌoêš{ì5Ûc�ßö"»a¿P�•|¾�+Œª·x¤Tç+|?ßâóZÇíü:×NÅ»ö¼[˜Ø,Äm¢Ûðyn§Åw€óÚªi×öusŽï��[mïç2Ñmöo϶‘ÊèÆO

endobj

RGB

&nbsp;Litvanya: 40 adet fırlatıcı.[20]

m︂›b®;–‘y_QÔ˜æßQÔ}%oà¯�¿~|üññëñOºª„-¼w\?¿Å/ý^¯ê;߆#6êù鈴$òÌæÌ�,Ò‰Õ!W›Mæîx¾º\öaü&gt;š„?äjÑU�{@ÂþŠ¡È«ÎCNyÕA²Ç&nbsp;£ŸÙñ˜¿Z™0moýºû{I²a/ s ÄZšq-›$c•Ùåç&nbsp;@•ˆyˆY{nÎ"ÛŒâ·EA‹ºÐ¹¦fŠ`N °mÒo©Ù£`?VÎn,åÂfò{\;yk&lt;1jD+y¬~F/’7*øùÏÞ½boo~Hô¿Ç&amp;ŸË´ÚÿQ;�b¡Òäx¼ãK­ÑONÓe–E4éô¯à‰L)cÚÍ×T�7b—ñÀuɃ+r7UÏQ]T:���B�å5þt“äAjóˆ§ÇÕR&lt;°ËâÁªÅ$‘Áç=x=&nbsp;Ó¡ÇZö ÍK|Jè¥M„z•]ì€�çMèÐa�³òb¹÷p}ýœ7ç›`oì

ƒ˜`¤¥KöEÞ²M‚6¼ÖŸ@C€»ýrMñµ²Ã“jʆ¢º!¤¸ì`ˆ�ã]‰�ôŽ‰d²‡FÐØa{ª3è—°`š€ÑeÔ€n¹U¡NY�OÁ«ÕÎk_‚©®•WÿÐìŽÂ„4y¬í»·µ‡&amp;ò»3Īµ·]È÷Nó#�Üãr§†=^ÛiËÓ*�DÍÎ

ºâuK|o¸Äë&nbsp;[ÜQŸb-VÞ‹|ð’­]O(Ša51{{˜N^˜ÓçÔ[Øýh6ÂÎ^)Õš.le÷ÕÒ߃ï·#Ñ÷Å!Ó™ù ¦þ0õ´øïZO

§ A@ä9

143

Ë�kŸÎet´¥ãZ*S%;e“Í®¹¾‹‰Y*Wbq[;cw¤iÚ+ŽE

Default Swatch Group

Qg³ø[?%‚ÿq"ø•~å�ÿË&lt;�žòÉ•jé�7µy,NeRg@êÏ)Zª þ×òÆ-¨ª´¥“žzt&lt;÷ž]ý£ æŠÔâ†cDÇø‰E”ߌuç&gt;Ϙ8�

RGBÒ†ó´áÝ´ò&gt;Ú}Ͷ¢bfMH8Ç°ÝàÚ²'-xZò&nbsp;dÒèf4)þà‹™(9…nuYä饪;ñUb…!2�²«‚WþbqF'Éüúãô½y3=Ÿ§«¯¿#óÓít5Ϭó+eò&nbsp;�oÌrñ›'"ýÛÁ&nbsp;2¦•‡=šÆÉ&gt;šùõôŒ“�ñóùg|n�c¾2R€w’£1·7ot îcPÀ3^&gt;ppEFßÈã…è•ÈSëò³"_Tßúl�×~–¹ÞŸvƒã

¸j4ªV­

2021-10-12T14:16:20+03:00

�#åÓ‘³ÛשGywa‘•*šë±öDz ë—N?HsT�XبÐ(�´°u+ÍÅ�Mzç�9P

RGB

7·.|Šås˜m‹œãÊI({â1æ®hȱ3Ÿ:u[ïDgÌ1å²Æ”':R¬º@Æ“hÅ®

Z�(´hŽwpPÃAa“÷¢/¡¨'dÍÅ7è

ßàÚ±96æê47l}.¬y×tóðN¸PHýwo?»d#XÙ£{�‡«Ì¸àœšPÚÁRŽ7WLÖcg;6

÷Nq5ƒš^—¬Ï|«S¼„– ;›%]ço&nbsp;¦t’«ì–r,Ÿ½ŽÙlåû%!YðÁ­šò¨¯šyöô|y(ðñr8Ö«%UÚ]k¡®Î¡Œ·¾Ü/Æ­æùóû»`¦T‰mUÌØ%Óæü¾‚ª¿†Ëþ

ÃçךØ[âû!B³0äu7Ë#ýDmÞoÜ™k �– œã&nbsp;½ÒÙJ[œœ¬˜ÌnOpßÙÄ®¾¸

ðÂ2¡rà=pêW"j¾&lt;‹_#pQDÄQ#OÊdLYçSŠH‘/¬#߸®Q�‡ §rd×Ðò~4¡œì24ýøãq/±•]âÞЗƒ§©uâPzÓY7dIMÙµÅO

óXΔbœL\²÷

2021-09-22T16:43:39+03:00

ÏDšÝUÞœ-œ;…×L0s4ÍÁ4ÇÒNFž1ŸŠŽ&nbsp;&nbsp;ÖÈ‘O×¢ù;eC&nbsp;¹Ê’+ŠŽãTšgô,Kí¹VÚüÕåE_¹ßbùb�¯þ¯©2µ~Ï/À:=¦NM°xÆz(l‘=’ò°a΃UáÈ!Œ´¯Zaß°Âî5¤à_…Ýù

Ä"ྵΔ³:KÁJ“Æl¢ü–{§h¶�V–€36ãçRð]*ìv/ µ0Ó{n£ôùŠÌü�

Ž¸+§&lt;Œµ?ß@ý¸Ì:/fíÛóòdžSë

ò

è|àŸu࢛ֆÂØ…ék•Cr'Ü&gt;°¢m&nbsp;cZÊz¢®ûÑDzŠ’êšš’v•Ö[NíÏbå$ù Ü\@©QĤJd#ÿÖ ˜§#½2vジ�M“OY&nbsp;��5«ZÏj¾]5eˆŽ± €AQöŒŽô’º#Ò7¡4Õ¤ê;9øÓzèLF¢üaIÓöS�Obc§ì§žÄ%–,—B Ÿ7¬»Ob_7ì»ObLº`Õ¤&amp;m¢wÈßEÇ™2K‚&gt;I$’'$’\p’I%Ç �$—°|.ÒÔN½ÞîÅK

endobj 2021-10-12T14:16:20+03:00

¢p€®'$‰ªDׂxã284f~º®ÖûŽ†&nbsp;MmìrNI[›¦…MÞ$&nbsp;$&lt;

63 0 obj

óv€¹�Ó˜êTðÒ�i.S¥,£›Öjû:è½9Ž¯‹¡Ju¤ã:±MZ9«õÆáttèáu±rJ4Z‹ä[ÖJo=¹g�h¬&amp;Ž†.Œ©âå9©¦¢èµvºwsW‡W¤î*µ{&nbsp;Ò

Û óy\ÍGÀ¢5Âò¦Ï+¬†Ñ¡ŒÑÔÎé÷kÜ«‘¯6­ŒžRœåµzCJÖ(Ž:Ü5n ŒÖß©&amp;ƒYÏë)šÛØä´îup�Z[›±R‹.wàèôÕ‰– öÇ=�Ç£4iϪ†ù/¤31

õ)�ª¶r]¯1yTÓN o8Öê2Â@F8ÄáX›Kx±g÷óWQP£…Ur-oáörENHÑý•Øª„Gÿð@¼MÔƒ+„

!?Dð94WÚžQF°}=§ê(¼]c7Þ=ôö+]vDàÖó?_bég¶&gt;6’o­ÃzæÉ�¦À¾Âë’ôž£îa¦�è4sÂMºÊÝ ÉoÈç °©ª |P»š&nbsp;™œc

123

¡,7…Žå›o›IØ}#‘å[M0l‘‚œÅ×@£HÉ;Y‚ö™^uci±#Ozþ&nbsp;šÃKp̓"ò6-çg*âiÝ9°

..Äš­Vîi -ÚÐsN(ÁJŽ

î»E¸€mÄDÀpœç9Àp¸

Lucky Block (LBLOCK) - Yüksek Potansiyelli Kripto Para

»rqírŸ¨Çä�]GÞi2yæ«ËëtŸU/W–&amp;ã!®I ®øu"7n{lK,¹Q[ˆ9²(O•-é™Ê6ë“É�ÞÄôýÉ6ûn—€Ž®J�2¢¹˜©Ž+f$ÌA.3аG3ûë¢:P¡a*¤š~äÄïؼæ“q ‘*¦Úv­âY³hØ°ÝÊ·%@B¾Ì%ׇè$Ãé«žaòéW‡zèæ—’($�£×þåcÆ㩼æ}9{ÑSOÏ—p¹±Çë�ŠCúQѺ�)é&gt;¦C·ì Sœ}ªS9D¡&nbsp;Ûls (xŸEræ*«¥ì•Ö'è

K’åc�ÑŽsr’8•?¥(5�\(

ò±ñÕ¸ÝÝ›èÊ®¾Ò†Ð`ÄA¢�&gt;ö¤áþNõï‹­²Ü—·cT´Ê‘åäR]±7âNŒÛ8xû³ò6È_ÓÌ÷þÛ™ðEŸR{ÞŽ9öáAkÓ¨ ØãœF=ï

I°�Ä«¬CÈÔ€;Ô!­F–Rè›�À$¸d™&lt;Ó)§hšœ²ÂŽ9ý]f�©‚äà¬z¦CÈÃâ f¿@y¥QБÖ4�ó™G+«ÑSZiôN¢§K“ÓTŸe˜Ï‚à^ÁéV!ƒ»Sêµ[Ñ}&lt;ìJ¨/§pô›s

l‘¡Ú0dÀÆÞÚÚ ¤À\BŠ.!Z¿ºÒõ÷PºŽ•­¹PðýD

•0te~´œ

#ºk¦Ia£Ýt

/j&lt;œv¼Ž]Ç’¼^ÔÚì%ÁÍëº�e8¹yVQó´;IâZÒWÊ&lt;Õõ¹zJCªm¹µ«¶òH u:n¬”þ;ÞßB:\7uGࡆ§NòŠ’„¤òµü&amp;ºïdsòJ6ÃÓwrðä¶7Á&gt; Îú,GRJrmx+%Ô¶œ1³uÚĽµ®åõk)víò�SZÍ-Ûú–ÑôÞ½*”ü[My2~gæ#¾¤:eèAq•'¯&amp;ø–te(Ô­¯?•Ñ‹©.• Òò»"•Í

123

BlackâS$’ã„’I.8HËÉVÒÈó¶SÜ

»*ÔªÒü„�!­3·4Š´™‰s+Æg°åppì¹Úº3ÏŸ~º‡t~¤°Æ›`6¥åƒpoÏe“D â]V

*¤×”•òk6å#%ÖlÃGÊ,Ùˆ/G�lÄ+îÍvb&amp;´W‹|÷iœÿÑœ+ÿË7µ&nbsp;Îti‰å~¢!ñ]"½Y5.ÞL#{kõðöQßë­àz1g¢ãLÓF]"à~«Y†ÔÇËÇ™5�ðÌ1�¸Š’5äLgÈ�ÏêǵÀ&gt;¾&gt;&nbsp;;vÆ…Šd„Å~Rwû#(Œ$] ¼-ÌxdéÒXž¢x¯kÍ¡ht–:¬(®A¯çŠ�[ÞžÄg#+HW¡û²÷-ã4ìsïH�Ç0ÔŠLkµ/ÌêãVL0½Í§s:QåäG¤í¸

O‰ó+Óq¸a‹¡R�øì#Çc漿•&nbsp;4’oµ´ïWvÍW‡uS“é“éiæéyöD7=ÎÔ“ÞRšÇ8Hã·š ÆÀYõ¤¹ÅÚ™ïFmøäkuuø6þ½=©t€y†¶äܦ.05*›*^à*²ÍŽLêºox¦$§pÍ%†£µv�É“x-"€%,2P´Ã¡¡t ÞhÌœq�M”,xìO0¦Ôuf9™“#E•`ͧ¯"¹ÆO‚q¸Š­gpå6Q#ÉMé

Å×'rF?7r÷,³}YºsÛÍ^¢~½éBðð1oÕ®³GÆmÊ�4CV6!Új!X9½=ÛèߌY�‹Ÿyƒ¸„Þe_¥½DuÊbx C?šxÛó�m ›aãLq}êêíÿw†š}Ûƒ¾Dz8¾oOL,,²

˜ø…«

óx®Œ†DíR—DÆ2ê×X5 ›;íz%àaËÓ)…¦‚Óè^׃PÁe-5¦µÙ´ék†®q¼7â¹öÍ¢Ñ5x¯,QòU&gt;s7ÜŽûÑKÎfû‘ßz+Ž¸óA-œ�+ IÊð¡T©&gt;GI‹œOUN/†B:§%zÃZ-0Í{ªsT¢­ J©ÒZ’|¢rf90q⢬�´uv…R‹Å–X#}††9Z="ÜPïRŠWBàöæ£j‚L_;�b ¦ö—Ømlt�F¢âÝk´œÜÓÆéZ,bÀØÌ’ÂçB§%'[tcq67Ž'꣜ֆMäénbžr­Sš�Fš z­÷'²Ú^$h f'Ô

˜Ge©»«çR ´Áµ8”¥Òlø.$ ÇC±ú×5«u†GbgôKcMRÑ.q€°Åt5z5C šãcýYS¥‡èYÝÚªáâ~¥ÚËeäã˜\ˆgÂ+™©ç®À*n�é˜çÜÃvnÃëQ±xʘڅõpØ&amp;Émxœ]}�ŸÚHã•ÊWÙš¬ü�FèÒ¡ˆåaÒͦìU1WÐ $ž/¯s‚XLšTíbïféTïgh/à“ŠªÃS3=A.ƒ¶pÒçæ ±RvG\çG_º4

ÿžsÿ&nbsp;=wþ¾ðöMÓx+¢¥w¢•³=ùáêdj9 ÄD˜²nzã‰�ÖÊùQù=‹h$P�ˆ²iœÔúM/탵1~ŠúI4I‹®}.¿yLW��°…�¡ß‹ê6,„ï¡Ø/aH&amp;ë ÃÎÂM~¶†fù&lt;¦áY�šcuÂÇy¼‡X2±éYBÆ¥oê-Kß­ëM

Qµÿ:›í¼ÞbsºD‰»OgÊ•¯�Œ™S=7¶6 ´nbÄ‹¤Fõ·»Žç®sD°ÈgÆÿ]ÃàºRÛ°ÄÀ@2á�Ä«ãmo4DW‹ªI¥¸“±»’c··k} N`ãLs=†BYE?¦7M·çú´V'ÚUðBŒ´ŽÜ¥Aã©‘4ùðˆyÍ :¢Â&nbsp;TÁóXëì’A%FælÂÑÐ-—•rß6ÂŽ¼¡¶ïQzÈP—sÆ(,`Ô‰`»RÕãOÝIzŒ÷�‰â,‘æ›»n›)nÞʲÏ)Ë}˜²6��¢

sj„½êÈšö •º¿˜DÙwe€%7�›b@ tcj­”�ïVZð´#ÄÞYqÔ@VﯩŒ²?%‚üûókˆ\FœÜµ!ª"Ê3`‘ôð‹ðoû½[Žß›ŒÚ5’®Yý"Pàà‰kï@ü.Uï\ˆ4&lt;³ [Ký)…ƒ�&lt;�ηì„Ê÷*D ǧq!oëÁºôNÕ"sÔz_ySŠ¹®=€a´ûx¡´–µ�¼ººé`¦7˜ü&amp;U{ËD©JZhPU¶hæy9�¥Z÷!¦¢;4NµEf;Ìp.ç&amp;…iºŠ©I�²ŒlQ‘¥S�:¯vöcÈÔV5‘í¨J«H-L‰¥&amp;¥˜Š�Òá~îwU8·ÙœÜ`ceH&nbsp;Ç+B¬-²—Âð7ÚpàTz*x]öIiyÒ´ü(T£Jo\Z†²"ÖØÍ¢KCv;;$°TŠ

^ Indonesia &amp; Jordan; Javelin missile order 29 Nisan 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - Dmilt.com, May 26, 2013

#R¾ÔàÎ;Â\Vœ]"Ü£ÐRãÚó©[‚!·›BjU-h~ª/ÀmÕ k`„êá\k¨Ÿk�

Magenta

F ÜH $&lt;ˆ×4ia¿šb…0I’篂z˜" ÁlVÌ0Ë\R£…Všn¦@-$¹¦$&lt;÷üEOƒ:�ÓmP׌�œ¡÷

ß!ßý2åÔ%þ¡ºŒH¸0”ÿŠŠ¤4Ç”e»©i!5Ù^ÌìëcOKË�Œ]`ߺ_ðùƒ­Å–½§¿o}™3´�ÍvÊÒÜy1

PROCESS

‹7hY°ú

{o^;Éo1ØkÛ‰)D-þèTýÉ^ˆÏþ½1œÇ¿R¨r"ß-uŽTbZ•Åç)ef¢¶«�h\ƒê./zözÔýè&gt;7Þª²Ub[…gx˜.�òàEÄñIW*^JôÏEÂßr¬g�_

Şu anda Ethereum’da hem POS hem de PoW (Çalışma Doğrulama) Zinciri aynı anda çalışıyor. Her iki zincirin de doğrulayıcıları vardır, ancak kullanıcı işlemlerini işleyen tek zincir PoW zinciridir. Bununla birlikte, 2022’de Ethereum blok zinciri, Beacon Zinciri ile tamamen birleşeceği ve onu Pow’dan PoS mimarisine dönüştüreceği biliniyor.

ÿØÿîAdobedÿÛÅ'##+++ #-%'4/%-7/22B2/7:BBBBB:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD  &amp;.###&amp;3')))'3&gt;344443&gt;;DDDDD;DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD  &amp;.###&amp;3')))'3&gt;344443&gt;;DDDDD;DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÿÝ6ÿÀPV"ÿÄ¢

^ "Javelin Missile Hits Targets Beyond Current Maximum Range During Tests". missilethreat.com (İngilizce). Washington, DC, US: Center for Strategic and International Studies. 8 Şubat 2013. 15 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2016.

"}�-D¹$•ýìDø˜«u\²žTSÅæ¤áì¶)ʶk�U/èõ»Us”š©k�íصÀ6/P-°«æµö«t-èú_ðznœº¨nF²'¯`èÆ›«ËÙ‡³¼ôÀy Lç�éÝÀuŽç€÷&nbsp;„Ñ2é".Õ¥'»st3Cë³da&gt;|œÕ\’&amp;�nÅ̲츚s}g„éã-g©Ž’×Cu«&amp;®§¶¢·¼Ïç6;oÌíÍ›éjž(æW“&nbsp;&nbsp;HoŠ„”ÑyÆ´´Ú@ÿO~µìÊqÑý|Ål Ø€ÙbÉ"

Z¬±p¼äÕ¦óotÚº½ÍÊ¿i8ï¡êýç/a~®ŒÅ÷�j…Mn^¬šPwJÑJù=ó[ç’÷̽ŽÄÕ†y]Ó©'Î~ênÞƒ®ø8¸

¾-k²w؉ð*-cHã,ˆþžv¿hÆ&lt;ÉÓð$´W&gt;C

Äá

r!2²½.ÒÛ·wèâ 7€ñy¹ŒÇ´{F¥^ôà–šŒVPH/7 ÆÝãÝØ»°Üw´¬ý´ö³O~hÝò™â±h/´]ûiì v�ÆÆþ,ñAèuOx’I.(u¨‚¢ÌZ8õZ´Ç8+ZëÁQU6ÀeË°º'¶Fš[ksjÀïTø¥¯©a£ª[L££Ÿ #u&gt;�ŸÀøpPøK3µ´‘È�jØæsÊ2µºqµŽJškjÔÉ5Ì�ýÆêf=ËWxÜË2k“†-=žÎÅ rŠÄê;Ô~“²=ÇŠ­²IY�9µÃ™8'}Oœhéhö–‘¦#·PFÕû²É9Gii£Z\KO*ƒ®µ¢¸½¡ÄS{qo×ñÓ˜©MN“Ž÷Z "2:F4à׋Íå¬r!o²Aã��]ƒžc¿ŠÑ$.

)J{ÖQã×ÁyÉu#IîríKÚüÅÊX:té÷Ö%µx0NÕ'ÓžÈôçÐs•h©MòŽÙ,¸$·õ/9jÉ'l{[ÚþÇábâñ�좡²0VIz[éeFÂàÝËø|%:4ã‹Ä§©+òpNÒ¨ÖÜ÷Eo{^ÅÄ|0´ðŽ#iÍ^^Yn”÷¨ð^ëŠE,F&amp;¦.n­Gy?"IlInKr@ñ8ª˜ÊŽ­K]Ù$•’K$’à†À‰ÀØ­ÒFž73)3O

ãã™yªÌU6³Z4óñõ'Kži{ÿÉP2CœãHý³s‹UxÈ@=(Ã_%¶W…Ù}A¾Æ)Òv–wÀ%…

&nbsp;Çek Cumhuriyeti: Özel kuvvetler için 12 adet fırlatıcı (Afganistan'da kullanılmak üzere).[11]

Ä&gt;Ë©ÇÞ¡Ž Ó�sÊŽñ�«ýÖ̵LÇ5Ó’xŸ†áðë/íÃfyö'rkHà¹|Èú—}ãvv¼;1Ò#œŒô!ÁDËø£‰kÉŽ$ð™1,�"[¨Ž!63‡à¥òØ;¦½اqa쓱´²Oæ‘’ÿê¡À¶Kß}·Æ-?ØåA™SåN&lt;€ŠM&lt;䛸¨\-|vµH8E‘SÌ!…P &nbsp;Š œßOÉ¡#T@'¨„ÎrÆÈ)�3. •²$È"�%A�,²ˆ#;�&nbsp;2q:#g…ÚY*ü½D_8úR¹~òwí¿÷y„½/ì1åîfŒ°»Tn²ÛLE�{§'Íì®íõ~`[±Æ

–ÏŸaÌ%¹�V' Ö¥†ça/ä¬ú ý¤w•´óô(Xo²

Ethereum, Bitcoin”den sonra piyasadaki en hakim kripto paradır.

61 0 obj

:ísíÌ\�äÝÒsØšNí¼Ûy¶4ËD¸Ì¹¹£q!’.Õ…Š³Eq¨åŽ�±£ØÆ:ts€@¶9Ä 8

¥Æ¬9MtÉC߈€ë9àçÔJ±Ô$•ÌV6e(�Ä|�sçMͼÉÖQµŽØ:LL

�Píþå.„ŸD‡p4=†‹¯¼[:q £ÑpÅéË?jR†¡]½ÂI$–r…6É:(d~Æžü­jˆt»®ÙÈõœÑíö!寴˶7­™²ï·%°bh*rWH[

Ó%¤v7åÌT–öL¼.3õ�|rŸ¬Ó»Ž+áÙâüáëñ‡¯‡˜¦ˆHbD¤8AMž²‰„Ûju·ÕÊ�“)t¨œˆôN”™zL_âP‡ZTȲQ®]±Ñ(ŽO-²¦ð¹¹(žªj“¯¶Yöi¹m&gt;‡¤dbÞÌ6¡Ôìp¡€,ðeCð¿„Ò+À{J›d‚P@D¤Hˆ] È°×A=m°UÛlŒ M(=–¢t`Ÿ¤mÝ„Tn{L(Ê8_Bi�ÛØdË „TzU•žæ2Øåâ2†$#«c‰&nbsp;Ùr3T®3—PDàø?ûå’#É�ƒá}�"×2¡WHÇ0æÆ4rѹ°ï¿J?IQRT—

ICO Yolda (Tier One Borsalarında)

*ö£@a"ÐÓešüY®.!5W¥kÖIŽå­ªØÓ+šO;´¸©à‡Rotí

€9¶Ác†isLé&amp;U9�sÁwLs\7Âö 啳U¨ôtZJA$pÂçY‚öˆ6TⓃ7�hÜqAï�Ø|9bIK&lt;|°{€cÆÐM¾$—`&nbsp;àž•ò&lt;–8º65º¦Ø�†{Vy‘–:οHé*Š§9çP8Ø 28ešŽ:©˜Û’7?¶•]u2qUâåsª®‰˜þê“¨.¸H~ü­É©]€'ÿ×Ú8o&lt;¾e÷c±£—nà&nbsp;¦§uKÄmÌí93'ˆ+s6MX£ó(…›Æv¸ñŸ¡ç

ŸiôË�&gt;Rgô®=ù²Í ¿2‚(ˆãñ!»ëY%´ç%¬ì�219[½Ð6ƒ•i—͸îòIÆ+Z[«G¼žÐ¸æöÄíÛˆ!Û\íÒ¨%� ?æ¡Õ-ïrj—ÝîÒ£‰;2b‹û^9FÍNÍ�.ü†�4i$‘Vÿ��Ö³:ï&lt;Åb}©G!,ÎK‡HÈ÷¼d‰óDïwž

p©©.g¨jíM

hëœH×HnÂ×užãu¼ÖwßµÛ¬š*V²Ì˜ó×uo]:¨2Í3wˆ¡Cj,ð6²�£AÖìRÃg‘½��Å.ŽÜü_u¤ßjŠÔc‚°DÖâç

EŠj¥Z'¼€FZlv£e}siÌ,õÁqÎçjK$t#¼(|Äú?¾ýUÈaR«Æ³Úˆ°Ö“©ó}É÷ߪœhJå'ß~ªå_¬{W{É:Ij{dë3¡uAÄQáIÐõ™~b�¹;¾ª_1GÜ�ßUnÒZ*Ï;e´Ø¤7bis˜àáA¸Ÿ9|í=¥rrt=gWæ(û“»ê©Ça‚ÆzIZe\;—ùÚ{Jbkš'CÖo–Úm´Œ0õ¦´2†öÕ€&lt;]‹ªKdo©“ºhJûkLĤÌÓ¦Äípª!-

¸k'Rܱ¿ûB&nbsp;üb¾AšT±‘qiËìID~7eù˜‰Fä½!M¯H_ pö›RQœ¯æoPœ[6}/þ&lt;"ßkúX‚ð©ÙË

ó˜à"L6�¥W‰»©áê«Ñ^íp×E*&amp;øßèƈÀÂì¬îbI»g¦á1òðë&gt;Ý:_f:_Âtþ¨½œWê^Ž7

½ËËÃ磮½;D×d¯:¾î&lt;Ü˕—ûÝ ]'pLáŽ)2%n`&lt;¸Ì+˜5)Óñz…Pî˜VÛ¨3€9äTof�™N@X®¸´W÷Òn�‡]f;¹²N&gt;¹ß¦Ssç�)€c˜p53ó[Dì´'·rÍSs¸ò”^7įU'y¥!^½¿väx•LX�Ã×äÉÇFíŠI³¡:ÊH”C3©ëH°-…y;ÿΊɴ&nbsp;ž9$+Ÿ©Xk.iG¾,qV\¬Õ•€©b±Í§ñÊ.L\`7ÌÁ§þÊ&lt;ÞÊÛ\—”©lmȽ7+nwõÖ´ZjÞ`ÎBeNZé®ØG7l

`8

Black

RGB

õ^í©p;ÝùVHªH„"‚¢ãp¸8]:©ØZPµÎißoQ4±ÊF¼º©×š›ÛàtˆL!ÿÓpNS…«vbÑTÊ* ¼`’IÏn

‘ŒdÛn

Å‚§57´µ*[«™ýÿU¤ö5—I:í�ûè;JêTÔ–¶Ž©Âo`8•h’eâ&amp;2U&lt;Õ4ŒÒ% â'0½þ‹EJ´Jm’™ÄäÓ³P%»L[;º¶Âxî\‡4·e(§N r)�)²RPâ7ûÓ†‡©¡Øì;þÂÌbA*'p-4"…5I%Z¤¸á$•(’$’\qª)/Š±aƒPµÇ%ñ¿Z­5M´“ª˜¹]£fè^$º×SS…B²Ð:&nbsp;ì+2ZñcQ‚$]x“@*u&amp;Á2IF:ñ½�ëæ€gLVKL�{c‘ö*a´¾ABÕoŸ?Õob2&amp;kLËNQ&lt;�28¸ëØ¢€ãÝ)]?YL’ㇺwv«bÂ¥]®Jjq¬

RŒb™õQ¯˜=E­ä‰Ñ'ó–Õ:”,¼õ¸OÏÞ‚~ùyu*wQ‡^&amp;®l½Jä›»6ËköTî6µp×aÒlj`sêÛzkùz�ÄÛfé©l£"&lt;âN5çî

9îl2AÈÿh~ÍL¬ïÙgϪo2ŸÍ…ò¤?fUú˜eéúu©bŸ.�iud7Í,Éf»çúAß&gt;#˼§E&gt;Y—sòçø2*zž�fu»�‘™OIõõ”–/óÅ€_Ù„ýêã=­rã·f&gt;Z‘£&lt;õ]�ÍÊWŽ&amp; ¤~hma/ãyFò%Œx©o›˜ï`cAx^T鵶ñ•ÇÝ×4¯ñN)››ùEßÌÏçN7sw´¾P�“ZC‘{†&gt;Ï0z»G;ÎpaæxRFA'Ø9Såÿ@¯û†k5xu÷/îûzóÁ

䉇Qyz»‡LÞB(ÍQb±Ç(›]@n%�_3�ÆÎ癸ñ�NùL¿9DF1M—Ôò•�…GÆ`ÑW¦†Ç\©ÁRV¾Çr2@Ùn‡ ,»ßxh9^ë®ÿ§YÿÛüîæ.Y~&nbsp;èÍ$prìÕAÞ®užŽaÝÒA·­ÞÓý=

Sosyal medya hiçbir zaman ETH fiyatları için itici güç olmamıştır. Her ne kadar Ethereum piyasa FUD’larına (İngilizce Fear, Uncertainty ve Doubt kelimlerinin baş harfi) ve diğer olaylara tepki gösterse de, herhangi bir tweet veya Reddit haberinden dolayı fiyat artışları görmedi. İşin özünde ETH güvenilir kripto para birimlerinden biri olarak kabul edilir. Ayrıca, ETH kripto fiyatının büyümesine eşit derecede katkıda bulunan sadık bir geliştirici, kullanıcı ve yatırımcı topluluğuna sahiptir.&nbsp;@³˜Bê«ó\×ä¡ •P½˜hÙeŸlƒp^‰˜&amp;&nbsp;oÀŽüS¦r½†Žîð&nbsp;rðÞþ-t8€H»¢_Ô&nbsp;ò3HB ø¢æW†g8Ã�8Ÿq–w/tuâºü&amp;íH÷æ\�ûÞTN&amp;í'gÒ~®JzêFú¦àUÒ ƒ+]Du¥7C§óå×z·´°�öd\÷ ¤‘�ÚûÖ‹ÁVDöº Å$èÇhÞºÕ½=uºËÚ&amp;{}7½ÎÅe —gTdXée&nbsp;%xÃGRÅá ÏqÀsq/úRŸJ‡²ò †ªNËö{$ì×Pㆺ6Q-ÏŠGâÉ©

Rg$ÿn·RXÛ‚v}‰ë¦Éëx ×ÎÄ5FPô…Àç`îoÃu¶Âø@(Î&amp;Ê!8E)^g'hÏ+Ç{/iƒË¡ø`&nbsp;/Ó™Û¼‡(ª£0þZg»QÛÒ¶:7ÞòF*v]qL®×\ܲõ±þö’~‹¶�æú†=Že÷šŠíA©ÎÙã@…ð×8ÉÌÊmÎmx¸¿$¸‘¥›*Ýäû�

'@èܸ•Ï¨ëòsÃù[ÜDd”&gt;E.Üö0k�@½‡x±¦@�»�Œ²ÌÅ*ɬ"&nbsp;upH¯Œ²›"Ú2Š³¼€Cýe”Yu�P“ŠÐšes LÏÚ"²ÆU„Æé-F¨s„´Öª•uxBufÑ®IïÈ‚?¡t…êÀ‘­:IXÊŠPþ¸u›’ƒeš:”ÔاD¡ˆ¼ ÕžãÏV&nbsp;võ³uw±r

�&nbsp;[r @Þ4�œ®S!ì4äÅBAäŸZHZëvI€cHBks ¤Í‹£nË·ð”ëŽg[Ñ$åÎ`q„Ñl“ŽQnþ2pz=T^nFšin

wÌÝ +ê�4uOꢚ­QU{=ÙÞª)#á@ðìdžgGƒ¿WyCÖk¾Þ‰0ðH F2O%=q3—ÕÑu^‰l�’îYB{™#ÉÓû&lt;ÜÓOsÙ·e€:3uFZ^×ì"œ¨@Ô|ÁÚ„’\ ËD¢&amp;*vJ¨iMgÃ`jMZ,-Òçs&nbsp;”7�?dEB­¬D-ÌH0«Û@«êpØœƒUŽaˆ7H¨ý4YåªÚ!Öhi½E«µ‰ÈŒè ò©"ZŸ�$0Òtá�kfeÔïEçíãÂ9¡FQ£H=£F&nbsp;––ˆˆVø’`ÓÀ&amp;j5G¦–=SË«©eܧӯ·Múv�Oÿ‡®ðÿïï^†Þ_…&amp;4koýôšçNšçdË�dʧŸ n‡âˆ0š ,n&gt;¡kÞ¹ëbDÏŒ.�‘Þš8ABzƒ¹=L‘¨rÄatWÑ�"K¤ŽSU`þxç&gt;ÜŒ?�Å™¡vU†9Œf0z‘òÄ•xªªÐ?6wEô Q›‘Э„¬KC§&amp;D¼Z&amp;Døº&lt;ùnäÒš4é¬h;iõD×–`)…ˆx�³Öd

Version 1.10

#$%&amp;'()*3456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz‚ƒ„…†‡ˆ‰Š’“”•–—˜™š¢£¤¥¦§¨©ª²³´µ¶·¸¹ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ×ØÙÚâãäåæçèéêòóôõö÷øùúÿÚ ?ÆÃOÅò%Xx�Z[辟¤Ò;ÁHTBÉt§8&gt;S¹80”)·‡Î�…ÖÉ|ÅõmàŽ­¼ÈÝ+­�@ð²Þg%Ð2ç:¶ðGTÞ`´èc½w!ÚýËuVHÉy±¾¥¥$Ñ„ì®®Ô¥ìFë2&gt;QÁGùl¤|:7#UCyB2Ž ±C $lœÊ8.€ÝòÕ] $qÞ©§Ñ¿¨¤–²êPqÞãšèY#.$‹ ®õM&gt;�‘ÕvÐßšáj¶Hîx’À-ÊÃö7Ñ”�]ª²GK”.´5§@{ÐDY !d�Õ1þ†§c¯�ßڛʸӊêpT‘•ÂGÇ�Ò¶HË­ãYQ�pNºŸÆiÌ5æ;ǸH•Ú«$rr'(àŒ£‚T.,…’6Ne�p]BèY#¤æQÁGÔ.…’:Ne”p]BèY#Že2ŽH] $uÄå”%!t,‘Òs(àŒƒ‚êêèY#¤áctTÚÐàKdGÀ%vWBÉ&amp;ßÑ}KìX&nbsp;Øêó6îÔ‹oÅb»¨ThÈDiO)&nbsp;”?Iû`RÙ�ùÚ° ĵÿVeÃP%§¬;àéÂßÕ®²?WÙ€úx:ݽ/{C=eµª~*Ûªð@Õÿ‚goh@X2¢%x¨žÒÙϘr@öB†hƒ‰j™y47Œ¹br@χ M¼ÐÆ Ò˜æÄÁ\‡65¦51Æ«ÆÆl3‘9ºMý$7…9o

5¦•ÃΔ±¤

8*ƒæ:El„Ú&amp;b}iøÒéWJŠ“5hp‚¡=¹\G;2ÍôÇOÓèÚýS鸒Ðé·Ì—G4á\mV-fë‹7øð¡ùSüÂ?ô?*˜G©V@Ê4«º,×㺇åOóŽÚò7Û¹v¥Y(Ñ�2/Ù%ð‡ð‚a¿etÚß6à£tÇLÓÆáò5„ÁÇ0G�[M&amp;œêXfgj»ò+šAI—æ”·œª@—ôáwh�†�ð›i1ÊÍÌÛ˜$ŽCnkHq­–älå˜ðÖxrN

ƒdFé�éªùŠ…˧TxTÆD6&lt;Ð�òÝOÙ‘Õ°CRH-Á²�w' Ëy1hsž¢.L¦‘UÕ%ŠÊY)Ö±k±kšnÇ

19

²3}Ýnš.ÓqK6Ž’8«ŸAN

»÷FÖÃížj´VýWÍŸ©œæ@8¢䔪8;›sª§¢¯úûü€À5bµ´L­î1‘oë&nbsp;Òã-Ú˜t\±Ç“Òv}Åþ8?»§ê:3—î´g‚�+ó¡U¶º$•Ž&nbsp;œ»ßy÷w_�”¾éü‰ž‚yçvµm!

”awññ8œí†p,Ö3dY.Œæcý—’ª¾Ù–`‚Æ&nbsp;™‹¶ê³õ•èÈ©v?èHÃÓæ=bå©‘NÀ#Eœueª&amp;BÔ k¶E’„­á;P#šã²Ì¢ýhÚ&gt;sK‘8oÕÅD·'YÖPÉë;®¹„ŸÆ¦ø$P:I&gt;™@�ÿK´roR‡ºôJ�öû�&nbsp;ê®ß‰ÒîƒU&nbsp;¥ºõ� â~M)Ö�wBì�€üÚ„.ò&gt;'¹ú&gt;æ´©{ÇäÎó·zÿ*óOܳðÞ—‹bøº(&nbsp;Ú}ã¸Ç¿Š­Ð'Qej®D“#ýJ´i鵯žåŽšP‘ ÑUšÐb‹5ñBÕO9¦}Ê´ž£Tah5¹¥ÏSó l¤$(û˜h#¼`?)ÕÃHŒê«zø5¨t{ÂLæÆïÝ?«ç�…G`Ž&gt;¾ä³[27QÆ{‰"�ã5Tb¨Š_"‹žOH…þ÷ó$€¤ÖðφHQ^K-ÈEüÃD³èßÓÚ}ÌÌ‹MÑßÞƒ!Ë™¿³èŠì}jè Úå*(ˆ;á±°i‰{å¦&amp;#ªXþÖ)Å^[8e[£ÒU/?dy_¶D6-Zœ7⽆FôuŒhÕÖ¨J²sŠŽˆî–lÁ”E$1°3N‡¤„ápàFþ4_ ¢T¥­8¢8¡¶D8

–Ÿ'&amp;²ÙÅ¡Ä:‚®0¸$Ô£|£³Z\ë+šz7U¥ÞÕÀÒ*K#ÅÁz7ú$cUɽ8ƒIf}¦ÐÚ5†®;]

214

Adobe Illustrator 25.4 (Macintosh)

!uu0}32cÝïN

aÖ)cÏ„&nbsp;sùúŽXbKˆuÓRÊ»n’rŽŽ»¼ÐŠó ï´a„ÊûØIçÛI,Q¢&amp;šel±&nbsp;Rh˜È_R�ÂuM»¦·vÑ5&lt;ÒVÒÛÓ(�EúãytRÂó&amp;蛾)N—“�ú¦¿CÛL´­6¹F!]äç'jå©å¬•ÞR¹) +¼«i:"·SÊCÈé’SMl@kß�fT¾†JönQÉ….O¥­¸6£"JõÐEW¡CË"ÃþéDhÈ3Ùô90fÙÔOªR·?SŽG9|žuÆöôáÃÚp†÷LgWŹæôÈ ¤ Ý5’“ý¾SC¡&nbsp;°h)ký�

"†ŠØubq&nbsp;vGPv£ì)£, ß­@Š¥£x¦ƒ�›ÀÆR�\FýkW¢~¼•vbe³Æòz×^̽X:ØkÕîHñb'n¸ÄQ$ã $’K‚é(Äv™5;Åd[t¿æ®N+&nbsp;VI%šK‚$’IqÂI$—I„uÙmØSZhs

3šÙ6­†sd%m)vE®

^{è¦Ð¢e;ÜÄ�äL„ÔWíU7ÎÜa)|Mª˜—Ù´hP5‹—$wÙù…

Ä©^ÝÝP¿ tnÃ`ukëf=~=þ&lt;ËQË¿ù¹\U;•æ·-gù`ëöü}ËïÊÿM.aê˜ä

ÿØÿîAdobedÿÛÅ!!##!,##!.333.!&gt;BBBB&gt;DDDDDDDDDDDDDDD"!"!# #$$# #$$$$$$$,,,,,,44444====DDDDDD"!"!# #$$# #$$$$$$$,,,,,,44444====DDDDDDÿÝÿÀ“ð"ÿÄ¢

Œ!Íw)ðPúOMôÖ5ævA"u#Áe:7§+aÚ 2å·(ÕíZ&lt;^#‹§J­

.14550.otf

÷qõ¤8˜$ªŸ¾ôíá~ï:þŸ,,EWÇÊ­ùéë(àÂу

˨]M†¨HUJ¯¨eÆ}ø$:.�ZIºÀ‚aö\²

RGB

©»»àZ”•–:Y¾Åå¢Æë®q–'zm�Þ¨9Ò¹}uW�%£ÃË"°µÑf]#ˆn4Ü

210

—Û?ÕÈ'ÁG�ïDYYQ%

 m!1AQ"aq‘2R�¡±ÁÑB’¢#$35STbr‚áCcs“²Òð4Â

žd·?uÃêè.+$Ì•Ý´µ¹&amp;7 v¨;øÛr¦xškìýZÛø�"ìñi…¸ŒCHÇ

¬¯‡us

PROCESS

UåpCøå?f‘ø&gt;¸Æ"£ ZTŠ'­dîÓÒ\:Þñ§waœYp´Î™ß�#wcƒZwÑæÌ¢TfR X–Ÿ©[ôWGÕ¯¢òd“CS„73”·Ggó™…×°ã"c‡kK&nbsp;êÓhÛ1ÎÑ¢¯ÄÐ~á®;ìB\§€hŒæ™ÍÑ¥“g³Ú&gt;CH)÷’¶ÀXߊg$� Zâë�»=À‹êtÓDÚ^J}„ˤ�&amp;Ë�&amp;gIE¦ Úüí²ë"DÛÁ(S’ƼüË´&gt;Ó.10cMÂ〾âÝá8Fqsn‡ØF®Iêb[¥&nbsp;\í}Ö3Peë

Genel Bakış

Yellow

&lt;&gt;stream

í¸KXtØ»aôòCi¹ï·sͧÖ~´ªŽd†3Ñe»ÎîñÛ”"J³¢

False

öD±k[¢Í£õW.I[™ìGaÃ`­^µYxMÐ^…nC8X”�qjbKjÈ°ïGÊ7Ýxè«Ç«¡ÆEЮB¾¶ÜäW÷Â`u–Lßàž—¢œnêÛjBsY wnFûºM¤„¾€«Ó¸¸@¦¸íN6šŒt`Úº¡Òëq#Äf=ÀJØÏØòû‹[Ìd@5°Dëˆ)|ú…+z÷@Sv'3th „‰X1m÷ÉT�¥Ò�aØ\Â

Irak Savaşı[kaynak belirtilmeli]

£í&lt;bVªF£Ý�Ô’¤Ñ›}{ci/,Žp,V_õí;Çæ!2°û˜�s2å¦÷Ú”�e)=ÒÚôœ\˜Ï¤–áƤ=æø¢ËÎã…25Ç0øZ"¾µ…ÒìTæ�)ðÌö²Ö¤D‹^ù­ÔûPJ€Þõ(ÜÕ¿¡ÔÂq€®c—…ó0X¼cS°|Œ3,]cÝ´d¤.P¶mŽß&gt;&amp;“Oê‡Äö—;í‡z›‹…´i�*hkUDk¯Š}jwÁ¬‘xëŠA[[ŒL�ûËEj³ÚºEл_„6k¯Ïž§&amp;ì¤éö¬Þ'ûÇëY�w"ï´³®öùOÆ™“ÚèÌO*øI5/RÐc?ÈÚ�2ÜW¸ÛíÍìkhÍ6Ý @—DŽki^tÞ�ßjxé+ù…¶§«ÀG?èÜé|Ôc——2z&gt;ŒN=Y³¯?;UZ´(+çh¸VïÎn§Óg£Mf—|ž�$ ‘ïϦÝÇAW´]ÞiwVÐ+Ÿ¬ìÑ×8%2˜‰Ãy=’8HÐŒTZ|ÈÈǸdÁ„P¸g�Â}(a݈«EÅ%‡&amp;8·ÁБLE¢¯Rˆ’W¤ÀVZ á,h

BIˆÔúºµ ™“i»¾µ²]`e™ âl³-/ÌæŠù}¿nû_a~_Êüþx¼¾W^^Ÿ7›«Þ�ÿMêùù“¥h}Ï8ŸT8²Þ›9i!ó¤ló=£ó:YŠ.Ñ—’ÌØúqþ7Ÿú˜ÔKñ'ëIñŠ¼ÒÔÒÖ˜

[1234 0 R]

6ä]À¸rÇÁ‚)�

�ëéVè”äCi—Ë

­ÛsjCr‹…&nbsp;Wÿņï9&gt;k�d9&nbsp;Ø—ÐûÔ©n°qŽÛ×c¥ç&gt;:Å�}ø&gt;Xúƶ¨Ë:¿“Y;šI–¹¢éjGA×y¾qtôå �^²4MFÅx­­¤ßY•,µ$Û›ÃR¬

]½ù%u¢™°¹�d¥�¶ŒÍ³\]Æ@íw™wVÚ®0)éMƨBH€gâÄÊj«Kœ°ø±ë¥íi ›‡r¿µÁ0è4€7ïî L8È-ç9Þ@sMæH™'L²tôºãÉímxÓ„Ù:Fg6“t2FbO®8。Ù8p\£žÉñVùò7Ð_AÜ›³DÚÌèÐ"&lt;ÒÁ‡8H´™Þ]°Ü¬4é&nbsp;·LÓaw8”¦Å1 œá˜$ýi±S¬yp»&nbsp;e�|e9NŸZNÀ@“&nbsp;:™ãu†¡loZ ÉÌìÓa}OzqòçÆM€�bOŽ�.™.cÌ€\r—Í…€ �a$:FF–‘40&gt;µ†œHvFØ€nè�áy¨Ð'6G06t#M7K‚Hk�„‚AÜý(ÌÖÈ—·Mš7Ž(dÑlôCÜD¹„‰Žò•é0ÖØÙ·M6˜¤�@'’t&gt;\

À^ZæÊ&amp;šNj

xmp.did:072a01a3-0229-4706-8e73-31a33ffbb1d2

OpenSans-SemiboldItalic

@¸\ç?ÿУ9q¸³Ä\©R¦±êe”Ó&gt;8¢y³[CÖ…e=YÚ–!­VýÅEàË˱™B’³j_&lt;5IQš´¡&amp;šê 3e[NÐQýQYnu`·tÉyÑ�“‹³É®!Ã�?&lt;ç

COOL GRAY 2

&nbsp;ABD

uuid:741609c7-1731-b543-8b32-a6e8567f598c

E2¢œ�¿–=MÓMª¨1ìg6&amp;¢LYd]AÐ@¤�S�ŒŠ«+œ�œæO³àâ’õˆ&amp;êzdˆ

nøºª8Í��%‰¥à¡åRVó”/Þ•¥N�XÊ)äÞW]{�ÒŠÕv”xI]}�%‹tœuY}$Ýãä–ïؼŽNøÝ^—8ïkx¼\¦¹ÑËŽÕÚPZµÚ†Yäµ�¶ý0Ú”§­

Azami menzil

&lt;&gt;stream

8ä¡ìaž"½ÖªZè±V©ÃJ5»®ÃþäÝÙb¢U¼éIU¬ÍHs{[LÅ™;qé(3žÊC°)Ç¢Cž‰ãV–Q„äÅbÎb{’?d÷’�vÆaIþ2\‹•÷®£?¡zÖÃqÛ½pmg3þné³=Ý{s3ü?ÊË&amp;É•…Âó»

X7Wd•ÙA

kÍ«�˜P‡¤]Áxs¤ÕË8(�΄ì�”FËÁÂI)öÁÒ°M«6sI£ç&nbsp;v›öêèEÍ:×µ­5øØnôËŸ˜ÞYë=V†IWò:‡pÀì±öŽ˜%Çz|ßLï¹

çÒ›Ø�3IœÁEÄ&lt;.�ÆAfáYÃ)óNFÌílˆÇ�‰�»JÛP5°ñˆç&nbsp;¾E‡?.ð�QJô•�$Æ~L&lt;µEœ¶ˆ

]ãì…RHÐ~ŠÙìéTiïm1ñ�襥ª•(ssv[tF(5Ž®°î

3ä?@;…µ«bÆÚðM{ÍaÐȃ·åˆ¾•b‹á3¸ÐÙ3/*«T\kB ªrþkî"ݳ�\{V™M“/P&nbsp;�&gt;Ÿ=Ÿæ0¶ ¢±_â¾pi^ uö‡øoÂu°ñ2"³"ëߺï5'­b ß’ª

79 0 obj

xmp.iid:d75e250e-6090-4029-a39a-ce14b10dd1c3^ Kaynak hatası: Geçersiz &lt;ref&gt; etiketi; Libya isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)

_wï×€==)½G£ˆ-ˆ´B'gëêÂ…WÅÑ£ó›"öÈöä 5%ÃéÁ ­µÆÝìP+Á/oî¯þRÏ÷�/

Õ„¯¶ZÐ~GêVs]õ«¸S°ø§maqW(K ‡Òk_ñºé^TdìŸÔ7è¹J�yQ“Œ®œ]šy4ÇÇ)—

~eoQ”Éô§dxµG:Y^è·

à¤M:£šoG‰L¸áI&nbsp;Ì«œD`ÄÚTúGÙÃħ§›�»;}§¸oTœ0Gz­ÝqnL’H %}ŽÎms2ñœ+Ã_r¡w|›²ß‘öƒ“ÑÅÙ÷x®pŽï›‡Ê\GU´p RIÐnca$&nbsp;v´¼†ŒÉ§j»LY€cdmѧ†®õnŽŠô—õ4w•¶hÄítg'ª¯7)NÌxJSDÐö‚i'sKiÌ;-†q)á‡I%E¢w3àâa’W ÐO3MH)±eµ–6Þv$äÑ™úˆjÑh}¥ý#ÍN­€lZ-¶;cÒOÁv²ÓN`DYbíº‡ÕÞ–gqjiÍÚÄ‹û5ýO8»=Y

y~áÀBzS¡¡(œ55�¢`ˆ}FÂm&gt;£Õ¤ƒ�ôˆáuVL¸�=�Ҥ̔γ&nbsp;T

¤!¤èF¼2¾R\$¶¯açmEî-è½%=[^9ÂVSŽæ½«p¹ã2œ9Ý7ˆ0õ©â©ª´å­,š%Õ3ÓhÀª&nbsp;v�8.ì%­ŽKÅ¥=ÙßêœtôeSQ­Ñ‚óÐû‹¹ˆ»”ž®�‚ñ¡5æ¹è'�÷?RҶɮÔÏEDç��B¢pÚpÝÖižùŸxÒ|Êrç¾2[º—¤Óî—ºò‹Âaä¹Y+JKÜ.oÌp£á�N‰8Îsˆˆs€À@DCœR €,*B¤*CÈH‡�¶‹ a@}°XP9Ä°–`;N1¡­1�Á1ˆ9�'D(H8(€pQD€

¹ÿÓíiÏYu)k5š«I§žÄ$È÷µê(+oe78½±ìbNMæȤÄË-Ó㎡Î1–É{åoAJ3‚»YqY�“#å% Ók©‹t}Trc5ìM,K~ŒºÖ}ªÃ/F{u¡Ôõ—fÑ{˜ï¬ŽV‘^yž¿•Ê3êv}Œ�Ñ›’ƒ‹RnÉ5`éÛŠ�“a§¨ªTá {çc

ñ³ÿÐ I;…

Àà4f×!SJ$Ùë"•ât�ôOFÒ]Ñþtïµh/)]Zg&amp;¤mœ�ôxò˜OéÄK1’e¾iNùvñ×9eÞ'Þ¯7I¯*;û&amp;ùöñù¼h�"ÿúñõÇo_¿ýý�ýMÝ…Jjºô@טvóß}±ë/ ‘Ç£…ÿͯÔ`únËpn¢5$¦{ r/á®ÒÆñ¦òŽ/”“ún‘á,q#É

DD Blue 1

ãÇl1—jGVLý1üÈJXEî‘ó„é%Ï7žÍJ)ŽËY©„ð¡ÍçqQƒ0gÒŬFŒæÏ:šu5ˆâ¨�dp®Öº`i̪H·a’7“5¿BËy^Jðu‘T6䉳â­Õgk´¤g*ÈÑÐ ”!¬erÔQÜP�Ã5æqj�ÿ©—Ó˜–ÿ…r©#Dy%DIGýV¢ütS‹“tîðœ{ü�U+mÙ Y©Ê¸Ñâÿ©4Q£Í *µ.$ÕOˆ*#ød¿ÕPÿŠ&gt;­¤­ç0àyî(Cb°îXsëˆ�¾"SÊiÇŠt”BO96E±¦vÝ&nbsp;8˜pE¹Ÿør�-;Òeªó‚Å·�ЧËî»!…'ˆÐš-²•‚Z±?0ÁPeL´!è‘q&nbsp;K³HV&gt;Ié«(Ö~Gû…nH#«ó‚õº¬³`�œ

aôËOÐ�ø¼vG®

ˆ/åUÒã£öúÀ¾~ã8Œ'ùª¯&gt;ˆ’K˜Ú¶æ¬=ÄÔà1嬞f’½:K»°w˜ë°¦|y¬qj,œ‘§ ]ÇêÑ6¹¶»ðºNÝ^i¡x,Ç©G±céÇæ�ÎTO\ÑG§�°¥‹WÄF�=Èœ¶Åˆšzõz”ÈGžÉëÏ?žìõd¯'{=ÙëÉ^Oöúµ²—T§Oö¤°'…=)ìIaO

˜�2—}Z&nbsp;jXÜåNctæk¨$}Ñ6bEy%LìW$Ô†"4ÊMK®„D¬²Í’”¦"peu–tŸÿ×Ǥ’J�’I×$cÈÿ–&gt;¢›lô²´{ÓF°ð êì¨j61âü‡ÔW&lt;-hçØ…«Ñóˆäc¶_ÂËVAì&gt;²Xv5ä·Þ]ˆê(„5X'$«£E«vÕ!º¡Á=Ì;õ"A¯Ÿ‡‚:Á·´½ ºVr²}eÔpŽ§.Š:7pÚƒ\Æ¥lŒôl !Z¥¸ÆEthereum’u Arayın – Şimdi, arama çubuğuna ‘ETH’ yazın ve seçin.

&nbsp;Fransa: 76 adet fırlatıcı, 260 tane füzeyi Afganistan'da kullanmışlardır,[12] MILAN tanksavar füzesinin yerini alıyordu,[13] Missile Moyenne Portée (MMP) alınacağı için ileride siparişi düşünülmüyor.[14]

ª&gt;(òîÞìÑŸJ½B$œƒr7½¨ÁâhÙ!n¨4&nbsp;6¢©¢Gº&amp;4âA#Xç°BÖK ¥ŒµæýK/_NØÝ‚)&gt;y%7s‰å*XïD®ÅÎîAâóÇ‹vóÉŠ�ŒháÜŒ‡|wroâã!Fù]+‹ŽeiÁK¥»�ÉÏ�­DDjŽEŽ£�²O†¿ß

T«–˜!D5Ivâ)»€ÚÉÊî#ÞBªÄWÉ�Ñ$S6“¹Ü#ŠYÜ5`Âê“5ú�e¥-•±ZÖ¸åÎùÛÈ@7P°!½º®=¢ÈË"¡Êo´l“Òø%RÁ��ELÓa&gt;j”’RÉuTÒ#ÖÄ—RÎ/d@pA�î£æ‰�ÓnpôF“©PÒ`Ø,Ö«Ì&amp;¨&lt;¿ÔJQ¤× ¬(˜ÙŽöB]!&gt;1ë(¢Âçšor#báµ\ ê“N�wh›m!IÅCê:Dö�µ4…+„Ÿ2¸4üqä~„ûzš`gyu´ccÖï&nbsp;¨°ºñ§pD ªÕ8Ê‚5­h´{Ï59¡´š4

&lt;ˆ$åÞÐz;42¸ãz†›ï‡4’**œæ�R@Õ”©¨Àêrqy�çHDë+„vX�½‹®Ñ¤ʶÚ%�¥³1ÌcÍ:ABîÍ|;

§&lt;5¬lN\ô•¦E[Y¬ñÇ4qpÄæ8”[U‚µ}Ÿß=…˜CÙwÞa-p¡Åky`“CÖÁÊ^žk–0ýVU6

²è™ì»ááí–+UžÖë#úFœ³"U“YZebŽu¼�pð S¬Ö+lvèÄŒ äW4¢)Á-Ä)¹€‹íËaÌ}MêµÁÄ‘â;DÀÓ§@ýǸ¢°×kˆìQKw…,¸÷.8ŠIéDÈIÁ¢d—On=Ê49kLº&amp;.žÐÐáV³¬yeÞŽ vRYoÙàdeǪÑPqÄâSNZöÐu\u�=\¯.|®¾ã°`«B3TۼܺÉk—GJÚïiÀõäQ�Ž×¶1+y�`ì(²ä× Íߘàux-¶ßbyž#y£ÒiÎœ5î#ZL¾Ee«T¹FÉe]O)må²IOZGAÉ£ú!uÚšÅÓÊù¤y.{‰:¹rN,Vv

íÙýXä&lt;†ÜM¬L¬M‰!HO*Øðh2ý!Ìt€×hX½&nbsp;b£Î!µ´‘z›ÞtLÔÓ©”u‰ïƒîèÆp�¢âŒ²çXÅå[팗(^…˜Ò{ÏkÇ%rKö²noè/ÀÁª-Û

æiàb•…Ímñ@^뢤í)¨qRÞ-jig�yôç&gt;÷Ëÿ‰ŸÏc~Yã;ÙXÏßpîNttõ£Zûfæ¿ñVy¬ò@i#ÃôM-ñZdŽbÕ­Ö,Ë!ÎHùàJRXÇÛrÆð~Šã»O³&amp;(†ønÿÕ ©ÉªG«‡j`+€Ö®!l,k‰s½Š�§`Ê‹ä28¼æ~¾ådÔh´àÓWEÚû2Õ9¢*¿nâÜ2I$€ÂI$—%¦Ãgó©Ù§;³®÷“–j¹ö“ñz£‰Ä®NF0I2z&nbsp;HÓb�¤”W&amp;ãî]…�GÇv;ÚÜ{‚Ö³eÕ¸¾ME;ȼ¨)=A*Ž¯‡4±Â¡À‚F¹ªX/8¤.aG–iÝíi0}¶zÌÞÓí�Œ_vUÀdOÔ^‘å&amp;‰NÍy­¬°Õͦ�mçâ¼Õî.8ýtÔµdëΦ^$êPá`'8¸Ô¦ËŠY&amp;N$™:㇠s±žJm‚GäÒyl‡UÚÍ3] !ø.‰q7ñà7¢”‹UPsìÖ'Ìê:­h­I5q]S1²ìn8j¢¹Íkæ´u(k³½eV¢˜#Un­Æ»'¢x®n–€E � 1â3]K(£8’¬µÙ„°›Â§6�fˆU‹5f¹£ˆÉŽ@fNALOÐ�b¨pøÚùlñà&nbsp;çºRN¯õac ¨Yþ¨=QÄë;‡2�«ÛĆ täÊ÷PRçcSâOÖRé„xD(iéK–ÎXïP{ß;ªq:¶³pKªÏ¢=ßUqÍN7Ù&nbsp;MŒ»¬pO׊“ F-k&gt;å8ÈjMJ¶6Æ‚IÈRŠ Ââ&amp;¸§c!ºÐI:€©Z|Þ;9øgTú‘�Oì‡yPu­å¦6ÆÃ0'‰ÌønL$ÎzºÊÈ@3&lt;~#(çó9xîY�°Bï€`ŽŸõßƧ.@(ªudêK^�©¦q¿[ˆg½Ò8½Ä—É5=©–ã� C§{b®Mu]'Þ[Z}5›æ·4ŽâØ›ø"¦PÂ’ÖmaèÙþõ+Ï…:xõBÌ~‰ÿ‹"qž‹Da t�uØÙJœÉ'&amp;�¬žìÎ

^ France replacing Milan 26 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. – Strategypage.com

5&nbsp;��ш©ËiÖ®Š{-µÝ ¤Œ@.¶ÿT�iˆÃ¨¸Ó&gt;ógq?×мP㸊�•®+|V3f†ûd.&nbsp;&nbsp;cc@ÇaC®»:u·©l:téë˜b2hŽšZQå…¦·)@K«Ž"¿Ut,³BÍé"ÁуV¹ýRã�N£»‚¡ó²{‘Æö€d¡2Q¯

Ã7{“f´¥ØLôÜ+•5…ÙgÚ¥F73{äà;O¹AÏ/Ä•&amp;Æçc�Úpn Úà])�]™öæ¡™Þ¬£ž'°{Òéˆ[€;0ïÍvó·!„G3Fñ÷fœ\n&amp;§¸{Ô1)QqÐô¾"}%

Bold

Open Sans

/óòA.öÀ8×C•Ó‚×Jž‹ÌAN­ÌÎ\©ÜPÌ\HWP`$%@«u‚ä!¡yÖ¸fõºPB¼YUWÀwgNºq2#ã½™úM‚Ëém�i¯Ð”yEè+ªKøi§

¸Ÿ"¬Õ¨Q«+‹*× ”®O&lt;ÏŽ:5±&nbsp;*„8·CEâñYÓ¡RKŠƒ·imw7¤=Õ%«©údd�­ñ9Ž{#MõV¦ÿ"S¹ý#K7‡›_J”þûs¸9˜êR�«8¸¾M?8À¸&nbsp;sˆ�Î(&nbsp;p€Î(â¢À,s€â€(âÎsˆpœŠ Âs€àpœ.9‰%‰LKOC†¡Åa(  ˆ ¢Àhá¬ÄQ` +Ÿÿ×Ë©†LίGQ›r(b–G«–2ÆlmØÐcOsð+ÆT¥õêËÏc6½aªNŒ¼*rq~G`»‹ºÚ�×Z5´ÜV)RÒqÙ‰�¦¸T‚´»v™¯ »5ºLQñBX|VcÈÒw"¾M_uÏÔ.–_&amp;Öú¿PþäÕ±‹î¹zƒK[¿+}_¨l&lt;^¾¸ŸJžW·{ššC�—BÜБBãn‚ç8· ‰tG9.üvŸÕÇÒmwHíZ—Ô?I‹‡k•§õqô›=Ó|ºŸÔ?Iü^è}–GǸ2ìâ•e£ªÌ¼o&gt;M¢K‘ÔÍäȲjÅ·eµì44ûTeC¿D´#p×—:Dú/]âª|« R]-x+ÊÌ\Mybjδü*’r~VgÏŽ}—ÒÕñæB4p‚Sâ(€p¸\Kq·”hTÄÍR§)ËbŠ»-èÝ=!¯=e

y‘i|Dg‘‡Cé+ ¯‹uM¬u¾ž�ä^WYV[D ÍçCœ9ÀpœrWç €±‹“Q[Xƒ¡-L÷ìGZÕSÕ§š²é{ß—Ð3\ŒQ¥Ó´–5mtöIY‘§k¡&nbsp; ví. @à8¢á(€8¨’$hr`§Æ¦BŒLuÄ[oÿÒÁldƒXdå‘èÚÏ"µ]¤$“wcR¹›.5iÌ@%�Ä•7¹5ÛFˆ+Š Î(‚‚W9À£…œ•Ò#”˜Ü›pÀ$@4AÌ@iÖ•=ŒˆS¦àTÓ¯)íd,6Úé4ç,ášR6á](œäeªN±-"Ý¢LfªyáÊ­ eU$cK6I:ÎdBt\ùTØcÉ€AD$ppœ.9Àà*T⊠çFà‰s€à€‚€@‡8¢àˆs€Àp¸Î €â€\ç9Àpœç9Àpœç¸Î9H5Æ€4&lt;ªÿÓåyQ’�È“�&lt;«I¨hÂìjH±JÉ�Ž’¼‘únÒAœñ×™×hüjÓò1ú-©dkèZ©Á#J½(Ïqkxêó3óqŽ®TÊ­Xët†(¼ŽVºÕ“@è˜É7Ã+xTb q(âÀè.s€‡8Â@Wáp8\à8Îs€)΀\.(£nÜp‚\ض à8Îp9ÀQá(âÎ9Àp €Àpœ.(

bitcoin360ai berlin

More actions
bottom of page